ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο "Διδάσκοντας με τη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας"
Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο "Διδάσκοντας με τη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας"
Εξ αποστάσεως σεμινάριο από δημόσιο Πανεπιστήμιο που μοριοδοτεί με 2 μονάδες στο σύστημα διορισμών και 0,5 όλα τα στελέχη εκπαίδευσης
Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο "Διδάσκοντας με τη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας"
Οργάνωση - Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό επιμόρφωσης ΑΕΙ
Οργάνωση - Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό επιμόρφωσης ΑΕΙ
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 400 ωρών μοριοδοτούμενη από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ασύγχρονη εκπαίδευση, κατάλληλη για εκπαιδευτικούς
Οργάνωση - Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό επιμόρφωσης ΑΕΙ
Διδάσκοντας με την Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας: Κορυφαία πιστοποίηση από το Παν.Πελοπ
Διδάσκοντας με την Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας: Κορυφαία πιστοποίηση από το Παν.Πελοπ
Το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο για την ψηφιακή Τεχνολογία και την διδασκαλία από δημόσιο Πανεπιστήμιο
Διδάσκοντας με την Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας: Κορυφαία πιστοποίηση από το Παν.Πελοπ