Τα μυστικά για να βγείτε έως και 9 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη
Τι είναι τα πλασματικά χρόνια

Οι παλαιοί πριν το 1993 ασφαλισμένοι βγαίνουν διπλά ωφελημένοι, καθώς με την προσθήκη πλασματικού χρόνου μπορούν να διαμορφώσουν και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για να βγουν πριν τα 67 ή πριν τα 62, αλλά και να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη.

Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι βοηθούνται από τα πλασματικά να συμπληρώσουν τα 40 έτη και έτσι να κατεβάσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 67 στα 62, κερδίζοντας επίσης και μεγαλύτερη σύνταξη.

Στα κατά είναι το κόστος εξαγοράς που ακριβαίνει όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός ή όσο υψηλότερη είναι η εισφορά που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι πλασματικοί χρόνοι αξιοποιούνται για να συμπληρωθούν οι εξής συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις:

40ετία σε όλα τα Ταμεία, οποτεδήποτε, από παλαιούς (ως το 1992) και νέους (από 1ης/1/1993) ασφαλισμένους.

35ετία σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ως το 2012.

25ετία στο Δημόσιο μέχρι το 2010.

25ετία στο Δημόσιο για το 2011 και το 2012, καθώς και τα 36 ή 37 έτη μετά το 2012.

*Τα 21 και 23 έτη στο Δημόσιο για τους τρίτεκνους γονείς στα έτη 2011 και 2012.

*Η 25ετία ως το 2012 σε Ταμεία ΔΕΚΟ ή τραπεζών για μητέρες.

*Οι 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 για μητέρες με ανήλικο τέκνο.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και άλλων Ταμείων του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ζητούν πλασματικά έτη και για προσαύξηση της σύνταξης, αλλά και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή να συμπληρώσουν τον συντάξιμο χρόνο που τους λείπει για να αποχωρήσουν.

Στο Δημόσιο οι ασφαλισμένοι, εφόσον έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με τον πραγματικό συντάξιμο χρόνο που έχουν στην υπηρεσία τους, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο μόνον για προσαύξηση σύνταξης.

Με την προσθήκη πλασματικού χρόνου οι ασφαλισμένοι μπορούν να κερδίσουν τρία πράγματα:

  1. Να κατεβάσουν κατά 5 χρόνια το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (στα 62 αντί 67) και ως 9 χρόνια τα ειδικά όρια ηλικίας, όπως οι μητέρες με ανήλικο για σύνταξη με πλασματικά έτη στα 58 αντί 67.
  2. Να πάρουν αύξηση στην κύρια σύνταξη, καθώς οι χρόνοι που αναγνωρίζονται ανεβάζουν τον συνολικό χρόνο ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά και στην επικουρική.
  3. Να μεταφέρουν τα πλασματικά με ξεχωριστή αίτηση και στην επικουρική ασφάλιση πετυχαίνοντας την απονομή της επικουρικής τους νωρίτερα και με υψηλότερο ποσό. Για παράδειγμα, αντί να περιμένουν την επικουρική στα 67, να την πάρουν στα 62 μαζί με την κύρια, προσθέτοντας τον πλασματικό χρόνο και στην επικουρική ασφάλιση.

Το κόστος εξαγοράς για τους μισθωτούς είναι 20% επί του μισθού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης ή του τελευταίου 12μήνου εφόσον δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση. Σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης υπολογίζεται με εισφορά 20% επί του κατώτατου μισθού. Με τον κατώτατο μισθό στα 780 ευρώ από την 1η Απριλίου 2023 το ελάχιστο κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου είναι στα 156 ευρώ το μήνα για τις αιτήσεις από 1ης/4/2023 και μετά. Για τις παλαιότερες (που ο κατώτατος μισθός ήταν 713 ευρώ), το ελάχιστο κόστος είναι 142,6 ευρώ το μήνα.

Για το Δημόσιο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1ης/1/2020 και μετά, η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του μισθού. Για τις αιτήσεις ως 31/12/2016, το κόστος είναι 6,67%, στις αιτήσεις του 2017 το κόστος είναι 10%, για το 2018 είναι 13,34%, και για το 2019 16,67%.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης.

Πώς βγαίνει κέρδος ως 245 ευρώ στη σύνταξη

Ιδού κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για το κέρδος από τα πλασματικά έτη:

  1. Ασφαλισμένος με 35 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.580 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.003 ευρώ μικτά. Αν αναγνωρίσει 2 χρόνια, θα βγει με 37 έτη και σύνταξη 1.083 ευρώ, δηλαδή κέρδος 8% λόγω πλασματικών ετών.
  2. Ασφαλισμένος με 37 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.580 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.083 ευρώ μικτά. Αν αναγνωρίσει 3 χρόνια, θα βγει με 40 έτη και σύνταξη 1.204 ευρώ, δηλαδή κέρδος 121 ευρώ το μήνα ή 11,17% αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών ετών.
  3. Ασφαλισμένος με 36 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.940 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.186 ευρώ μικτά. Αν αναγνωρίσει 2 χρόνια για να βγει με 38 έτη, θα πάρει σύνταξη 1.285 ευρώ, δηλαδή θα συνταξιοδοτηθεί με μεγαλύτερη σύνταξη κατά 99 ευρώ το μήνα ή με αύξηση κατά 13,85% λόγω πλασματικών ετών.
  4. Ασφαλισμένος με 37 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 3.200 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.769 ευρώ μικτά. Αν αναγνωρίσει 3 χρόνια για να βγει με 40 έτη, θα πάρει σύνταξη 2.014 ευρώ, δηλαδή θα συνταξιοδοτηθεί με μεγαλύτερη σύνταξη κατά 245 ευρώ το μήνα ή με αύξηση κατά 8,35% λόγω πλασματικών ετών.

Εξτρα μία 3ετία για σύνταξη με 15 έτη

Με ειδική διάταξη νόμου προβλέφθηκε έξτρα χρόνος ως 3 έτη με προαιρετική ασφάλιση για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος με τις ελάχιστες προϋποθέσεις οι ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει 500 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή αίτησης. Χρήση αυτής της δυνατότητας μπορούν να κάνουν όσοι έχουν εξαντλήσει τους πλασματικούς χρόνους και παρ’ όλα αυτά δεν συμπληρώνουν τις 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη για να πάρουν σύνταξη. Δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης για σύνταξη σύμφωνα με τον γενικό κανόνα έχουν όσοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης, οποτεδήποτε, ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων 300 στα 5 τελευταία έτη. Με τη νέα διάταξη θα μπορούν να αιτηθούν προαιρετική ασφάλιση για σύνταξη και όσοι έχουν πραγματοποιήσει 500 ημέρες ασφάλισης στην τελευταία 5ετία και τους λείπουν ως 3 χρόνια για να συμπληρώσουν τη 15ετία για σύνταξη γήρατος.

Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση. Η εξαγορά συμφέρει να γίνει νωρίς και πάντως όταν οι ασφαλισμένοι έχουν χαμηλούς μισθούς, γιατί αν αυξηθούν οι αποδοχές θα πληρώσουν και περισσότερα.

Η αίτηση που θα γίνει πριν τη συνταξιοδότηση είναι ισχυρή και δεν μπορεί να ακυρωθεί, ακόμη και αν στο μέλλον περιοριστούν με νόμο οι αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.

Οι εξαγορές μπορούν να πληρωθούν είτε εφάπαξ από τα αναδρομικά της σύνταξης είτε με δόσεις και παρακράτηση του 25% της σύνταξης ως την εξόφληση. Για παράδειγμα, με κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου 5.000 ευρώ και σύνταξη 1.100 ευρώ, η παρακράτηση (25%) είναι 275 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι για 18 μήνες, που είναι το διάστημα μέχρι να εξοφληθούν οι 5.000 ευρώ, η σύνταξη θα είναι 825 ευρώ.

Αν η εξόφληση γίνει εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος που αναγνωρίζεται, δηλαδή τα 5 πλασματικά έτη αν πληρωθούν σε μία δόση έχουν έκπτωση 10%.

Σύνταξη: Οι 12 κατηγορίες των πλασματικών ετών ασφάλισης

Κατηγορία πλασματικού χρόνου

Τι αναγνωρίζεται

Τρόπος αναγνώρισης

Στρατιωτική θητεία

Ολος ο χρόνος

Εξαγορά (*)

Γονική άδεια ανατροφής

Ολος ο χρόνος

Εξαγορά

Χρόνος τέκνων

1 ως 5 έτη

Εξαγορά

Επιδότηση ασθένειας

Ως 300 ημέρες (200 ως το 2010)

Δωρεάν

Ανεργία ΟΑΕΔ

Ως 300 ημέρες (200 ως το 2010)

Δωρεάν

Εκπαιδευτική άδεια (Δημόσιο)

Ως 2 έτη

Εξαγορά

Χρόνος σπουδών

Ο χρόνος κάθε σχολής

Εξαγορά

Κενά διαστήματα ανεργίας

Ολος ο χρόνος

εξαγορά

Χρόνος κύησης και Λοχείας

Ολος ο χρόνος

Δωρεάν

Ημέρες απεργίας

Ολες οι μέρες

Εξαγορά

Χρόνος μαθητείας

Μέχρι 2 έτη

Εξαγορά

Χρόνος πριν την εγγραφή ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ

Μέχρι 5 έτη

Εξαγορά

*Με 20% του μισθού ή με την τρέχουσα μηνιαία εισφορά για ελεύθερους επαγγελματίες

Το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Κόστος εξαγοράς

Μηνιαίες αποδοχές (μικτά)

1 μήνας

12 μήνες

24 μήνες

780

156

1.872

3.744

1.400

280

3.360

6.720

1.900

380

4.560

9.120

2.300

460

5.520

11.040

2.800

560

6.720

13.440

3.500

700

8.400

16.800

ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Κόστος εξαγοράς

Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2023

1 μήνας

12 μήνες

24 μήνες

169,95

169,95

2.039

4.079

203,94

203,94

2.447

4.895

258,76

258,76

3.105

6.210

325,65

325,65

3.908

7.816

404,59

404,59

4.855

9.710

548,23

548,23

6.579

13.158

ΑΓΡΟΤΕΣ

Κόστος εξαγοράς

Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2023

1 μήνας

12 μήνες

24 μήνες

99,78

99,78

1.197

2.395

120,61

120,61

1.447

2.895

152,41

152,41

1.829

3.658

191,88

191,88

2.303

4.605

239,03

239,03

2.868

5.737

323,45

323,45

3.881

7.763

Οι αυξήσεις στις συντάξεις με τα πλασματικά έτη

Συντάξιμες αποδοχές *

Με 37 έτη (35+2 πλασματικά)

Με 38 έτη (36+2 πλασματικά)

Με 40 έτη (37+3 πλασματικά

Σύνταξη με 37 έτη

Σύνταξη με 35 έτη

Αύξηση λόγω πλασματικών ετών

Σύνταξη με 38 έτη

Σύνταξη με 36 έτη

Αύξηση λόγω πλασματικών ετών

Σύνταξη με 40 έτη

Σύνταξη με 37 έτη

Αύξηση λόγω πλασματικών ετών

 

1.100

824

880

56

852

908

56

880

964

84

 

1.220

869

931

62

899

962

62

931

1.024

93

 

1.340

914

981

68

947

1.016

68

981

1.084

103

 

1.460

958

1.032

74

995

1.069

74

1.032

1.144

112

 

1.580

1.003

1.083

80

1.043

1.123

81

1.083

1.204

121

 

1.700

1.048

1.134

86

1.091

1.177

87

1.134

1.264

130

 

1.820

1.093

1.185

92

1.138

1.231

93

1.185

1.324

139

 

1.940

1.138

1.236

98

1.186

1.285

99

1.236

1.384

148

 

2.060

1.182

1.286

104

1.234

1.339

105

1.286

1.444

158

 

2.300

1.272

1.388

116

1.329

1.447

117

1.388

1.564

176

 

3.200

1.608

1.769

162

1.688

1.851

163

1.769

2.014

245

            

(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση. Ποσά συντάξεων μικτά

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα