ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ζητούν μισθολογική ισότητα: Απεργούν σήμερα οι γυναίκες στην Ελβετία
Ζητούν μισθολογική ισότητα: Απεργούν σήμερα οι γυναίκες στην Ελβετία
Στην Ελβετία η αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί κάποιες πρόοδοι,...
Ζητούν μισθολογική ισότητα: Απεργούν σήμερα οι γυναίκες στην Ελβετία