ΑΣΕΠ: 76 θέσεις Διοικητικού-Οικονομικού, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Στατιστικών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2019 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας).

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ της προκήρυξης

best of network

σχετικά άρθρα