ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προκήρυξη για θέσεις Συντονιστικών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Προκήρυξη για θέσεις Συντονιστικών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ως Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Γραφεία Συντονιστών στο...

Προκήρυξη για θέσεις Συντονιστικών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Εκδήλωση: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» - Από την πιλοτική φάση στην καθολική εφαρμογή
Εκδήλωση: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» - Από την πιλοτική φάση στην καθολική εφαρμογή
Οι εκδηλώσεις αποτελούν συνέχεια των ημερίδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Τρίπολη και Λάρισα, αναφέρει το ΥΠΠΕΘ
Εκδήλωση: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» - Από την πιλοτική φάση στην καθολική εφαρμογή