ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο χαιρετισμός του Κώστα Φωτάκη στην 1η Δημόσια Εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία
Ο χαιρετισμός του Κώστα Φωτάκη στην 1η Δημόσια Εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία
1η Δημόσια Εκδήλωση για το Δίκτυο
Ο χαιρετισμός του Κώστα Φωτάκη στην 1η Δημόσια Εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία
Πρόγραμμα Βραβείων της Γερμανικής Παιδαγωγικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών – Διαγωνισμός 2019
Πρόγραμμα Βραβείων της Γερμανικής Παιδαγωγικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών – Διαγωνισμός 2019

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αρ. πρωτ. Φ4246.43/ΑΣ 185/15817/19.03.2019 Αρ. Φακέλου Ku 622.01/27/19/12.03.2019 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της...

Πρόγραμμα Βραβείων της Γερμανικής Παιδαγωγικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών – Διαγωνισμός 2019