ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προκήρυξη 45 θέσεων σε Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών
Προκήρυξη 45 θέσεων σε Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

Προκήρυξη σαράντα πέντε (45) θέσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων...

Προκήρυξη 45 θέσεων σε Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών
Με επιτυχία οι εξετάσεις Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ των αποφοίτων ΕΠΑΛ
Με επιτυχία οι εξετάσεις Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ των αποφοίτων ΕΠΑΛ
Διενεργήθηκαν με επιτυχία από τον ΕΟΠΠΕΠ οι εξετάσεις Πιστοποίησης των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑΛ
Με επιτυχία οι εξετάσεις Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ των αποφοίτων ΕΠΑΛ