ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Κλάδων Ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Προσλήψεις Αναπληρωτών Κλάδων Ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Προσλήψεις Εκπαιδευτικών Κλάδων Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020
Προσλήψεις Αναπληρωτών Κλάδων Ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Θρήσκευμα στο απολυτήριο: Καμία απόφαση μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ
Θρήσκευμα στο απολυτήριο: Καμία απόφαση μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ
Εν αναμονή των αποφάσεων του ΣτΕ η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με το θρήσκευμα στο απολυτήριο βρίσκεται
Θρήσκευμα στο απολυτήριο: Καμία απόφαση μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ
Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών στο Δημοτικό σχολείο
Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών στο Δημοτικό σχολείο
«Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών στο Δημοτικό σχολείο»
Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών στο Δημοτικό σχολείο