Πρόταση για σχέδιο πρακτικού  συλλόγου διδασκόντων για να μην μεταδοθούν απευθείας μαθήματα από τις τάξεις του σχολείου
Ζ΄ Σύλλογος Εκπκών Π.Ε. Θεσ/νίκης

Πρόταση για σχέδιο πρακτικού  συλλόγου διδασκόντων περί μη παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και ζωντανής αναμετάδοσης μαθημάτων από  τις τάξεις του σχολείου

Συνάδελφοι/ισσες,

Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολείων της Π.Ε. από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και με δεδομένη την ψήφιση της τροπολογίας και της Υ.Α. για τη νομιμοποίηση και μονιμοποίηση της εξ αποστάσεως “εκπαίδευσης” και την ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από την σχολική τάξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζ’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει σε όλους/ες την υπ. αρ. 1 και 2 στοιχεία της απόφασης της πρόσφατης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας (20/5/2020):

«1. Καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις ενάντια στη μονιμοποίηση της εξ αποστάσεως “εκπαίδευσης” και τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων και όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς να  διακόψουν τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και εάν τους ζητηθεί μετά το άνοιγμα των σχολείων να μην δεχθούν να κάνουν μάθημα με ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη  αναμετάδοση και παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη γι αυτό.

  1. Καλεί τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, Σ.Ε.Π.Ε. και ΕΛΜΕ να κηρύξουν απεργία-αποχή από τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη ζωντανή αναμετάδοση και κάθε απόπειρα εφαρμογής της τροπολογίας και της υπουργικής απόφασης και να παρέχουν πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς»

Στη βάση των παραπάνω το Δ.Σ. προτείνει στους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολείων το συνημμένο σχέδιο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ επισυνάπτουμε και άλλα σχετικά που έχουν αποσταλεί από τη ΔΟΕ.

Σας ενημερώνουμε ταυτόχρονα ότι προσπαθώντας για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων επαναλειτουργίας των Σχολείων, βρισκόμαστε σε επαφή με τους Δήμους της περιοχής, ενώ την Πέμπτη 28/5 μαζί με άλλους Σ.Ε.Π.Ε. και ΕΛΜΕ θα κάνουμε παράσταση στις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης.

Για το Δ.Σ. του Ζ΄ Σ.Ε.Π.Ε. Θεσ/νίκης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

περί μη παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και ζωντανής αναμετάδοσης μαθημάτων από  τις τάξεις του σχολείου

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ………………………. κατά τη συνεδρίαση του αποφάσισε να μην εφαρμόσει την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] που εξειδικεύει για το σχολικό έτος 2019-20 την τροπολογία άρθρο 63 του ν.4686/2020 με την οποία έχουμε συνολική αντίθεση και απαιτούμε την κατάργησή της.  Η ΥΑ αφορά την ταυτόχρονη δια ζώσης διδασκαλία με τη ζωντανή αναμετάδοσή της από την τάξη και την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως .

Αυτή η Υπουργική Απόφαση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η σχέση εμπιστοσύνης που με τόσο κόπο χτίζουμε οι εκπαιδευτικοί καθημερινά μέσα στις σχολικές αίθουσες παύει να προστατεύεται, θρυμματίζεται. Η δυναμική που δημιουργείται μέσα σε μια τάξη, οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών, η επικοινωνία αλλά και η παιδαγωγική πράξη είναι μοναδική. Η διδασκαλία προϋποθέτει προσωπική επαφή, ψυχική επικοινωνία, κλίμα εμπιστοσύνης και ελευθερίας. Ζητούμενο κάθε φορά η δημοκρατική αλληλεπίδραση και η συνεργασία της ομάδας. Αφαιρείται η δυνατότητα της παιδαγωγικής παρέμβασης του εκπαιδευτικού στα πλαίσια της διαχείρισης ιδιαίτερων ζητημάτων που προκύπτουν εντός τάξης. Η ίδια η συμπεριφορά και η στάση των μαθητών αλλάζει, τροποποιείται όταν γνωρίζουν ότι τους καταγράφει μια οποιουδήποτε τύπου κάμερα! Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε! Καμιά κάμερα σε καμιά τάξη, καμία συνέχιση της εξ αποστάσεως με ανοιχτά σχολεία!  Ο Σύλλογος Διδασκόντων με το άνοιγμα των σχολείων οργανώνει το διδακτικό του έργο όπως ακριβώς έκανε πριν την αναστολή λειτουργίας του σχολείου.

Συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή από την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της διάταξης του άρ. 63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από την σχολική αίθουσα που προκήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στις 20-05-2020.

 

 

σχετικά άρθρα

Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
Τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι συσσωρευμένα το τελευταίο διάστημα με το προσωπικό να κάνει λόγο για έναν καθημερινό αγώνα διαρκείας για να...
Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
«Μηδέν εις το πηλίκο στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο δήμο Ζωγράφου»
«Μηδέν εις το πηλίκο στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο δήμο Ζωγράφου»
Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων ΠΕ στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, Γιάννη Αναγνωσταρά και Άννας Μάγιας Σταυροπούλου για τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με...
«Μηδέν εις το πηλίκο στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο δήμο Ζωγράφου»