ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου: Σημαντική ανακοίνωση για τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών ΕΒΠ
Του Αιρετού ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου Μιχάλη Βάρκα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι η διαδικασία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών έχει ως εξής:
Οι αποφάσεις πρόσληψης θα αναρτηθούν στο site της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου. Οι αναπληρωτές, των οποίων τα ονόματα θα περιλαμβάνονται στις αποφάσεις πρόσληψης, αρχικά θα πρέπει να παρουσιαστούν για να εγγραφούν στο ΕΡΓΑΝΗ και να φροντίσουν τα σχετικά με τη μισθοδοσία τους από αύριο Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και ώρες 8.30-11.00 το πρωί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν και απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται.

Την ίδια μέρα και ώρες 11.00-13.00 θα πρέπει να μεταβούν στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Β.
Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26, Μυτιλήνη), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους (συμβάσεις και
περιλήψεις αυτών, κατάθεση δικαιολογητικών κλπ.)

Για τους αναπληρωτές που θα τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ και σχολεία γενικής εκπαίδευσης εκτός Λέσβου, προς
διευκόλυνσή τους παρακαλούμε να παρουσιαστούν μόνο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές
γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες) είναι τα κάτωθι:
 Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)·
 Μεταπτυχιακό ή /και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση,·
ΔΟΑΤΑΠ)

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)·
 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)·
 Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)·
 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας·
 Ταυτότητα·
 Τραπεζικός λογαριασμός Εθνική Τράπεζας·
 Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.·
 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ·
 Πιστοποιητικό Στρατολογίας·
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη·
στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)
 Ιατρικές γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την
ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από
τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

σχετικά άρθρα