Σύλλ. Δασκάλων-Νηπιαγωγών Αργοσαρωνικού: Όχι στον 30ωρο και στην καταστροφή των εργασιακών δικαιωμάτων των Εκπ/κών
Ανακοίνωση

Η νέα εγκύκλιος (Α.Π 14181/ΓΔΑ 26-1-2018) που έφτασε στα σχολεία τέλη Γενάρη του 2018 για υποχρεωτική επιβολή του 30ωρου εργασιακού ωραρίου(ν.4512/2018, άρθρο 245) επιβεβαιώνει τη θέληση του Υπουργείου να συνταχθεί με τις απαιτήσεις των θεσμών για την εκπαίδευση, εντάσσεται στα προαπαιτούμενα της γ’ αξιολόγησης και προσπαθεί μετατρέψει την εξαίρεση(παραμονή πέραν του διδακτικού ωραρίου για συγκεκριμένους λόγους) σε κανόνα. Η εγκύκλιος προσπαθεί να ερμηνεύσει το νόμο με όσο το δυνατό δυσμενέστερους όρους για τους εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνουμε ότι οι διοικητικές αυτές ταχυδακτυλουργίες του Υπουργείου εξυπηρετούν ευρύτερες σκοπιμότητες. Οι διατάξεις που ψηφίστηκαν στο  Πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της γ’ αξιολόγησης είναι ένα συμπληρωματικό μνημόνιο για την Παιδεία και ανοίγουν το δρόμο για ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση των όρων εργασίας μας. Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου στις 25 ώρες για όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από χρόνια υπηρεσίας είναι από τις βασΙκές προτάσεις του Ο.Ο.Σ.Α μαζί με τον καινούργιο κύκλο συγχωνεύσεων σχολείων. Στα σχεδιά τους είναι ο αποχαρακτηρισμός της ώρας σίτισης και για το Ολοήμερο σχολείο πράγμα που θα σημάνει τεράστια πλαστά «πλεονάσματα» διδακτικού προσωπικού, μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας. Η επίβλεψη των σχολικών γευμάτων χαρακτηρίζεται εξωδιδακτική ενέργεια ανοίγοντας το δρόμο για την υποχρεωτική επιβολή του 30ωρου. 

Η επιβολή του 30ωρου δεν προσφέρει τίποτε το ουσιαστικό και θετικό στη λειτουργία του σχολείου, αντίθετα προσπαθεί να διαμορφώσει ένα ασφυκτικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων. Πρόκειται για μια προσπάθεια αύξησης του εργασιακού χρόνου με τρόπο αυθαίρετο και  έντασης της εργασιακής καταπίεσης. Μέσα από ένα καθεστώς σκόπιμων ασαφειών γύρω από το ποιο είναι το ακριβές πνεύμα και πως εφαρμόζονται οι νεοψηφισμένες διατάξεις προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα ανασφάλειας και φόβου και να σπρώξουν τους συναδέλφους στην αποδοχή του απαράδεκτου εργασιακού καθεστώτος που προσπαθούν να διαμορφώσουν.

«Διαβίβαση εγκυκλίου: Σε εφαρμογή του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5,τ.Α’/ 17-1-2018) επισημαίνονται τα ακόλουθα: 1. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. 2. Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων πρμαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. 3. Η επίβλεψη σχολικών γευμάτων όπως αναφέρεται παραπάνω, θεωρείται εξωδιδακτική αρμοδιότητα, χωρίς εξαιρέσεις. 4. Είναι σαφές ότι, με την επιφύλαξη της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), ο γονέας παιδιού μέχρι δύο (2) ετών απαλλάσσεται από την ανάθεση εργασιών οι οποίες δεν συνδέονται με το διδακτικό έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας όπως είναι η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.»   

Είναι ξεκάθαρο ότι :

1. Καμιά εγκύκλιος δεν μπορεί να ανατρέψει τον νόμο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (4512/2018, άρθρο 245) η παραμονή στο σχολείο «όχι πέρα από έξι(6) ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα». Με τη διατύπωση αυτή όρίζεται σαφέστατα το μέγιστο και όχι το ελάχιστο όριο παραμονής. Η προσπάθεια ανατροπής του νόμου από την πλευρά της εγκυκλίου βρίσκεται στο σημείο που προσπαθεί ν’αποσυνδέσει την παραμονή στο πλαίσιο του 30ωρου με την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Με σκόπμη ασάφεια αφήνει να εννοηθεί ότι το τριαντάωρο είναι καθημερινό , ενώ στον 4512/18 αναφέρεται ότι : « Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο»(αρ.245).Είναι φανερό ότι η παραμονή πέραν του διδακτικού ωραρίου γίνεται για την προσφορά αλλων υπηρεσιών και δεν είναι ανεξάρτητη απ’ αυτές. 

2. Κανένας συνάδελφος δεν είναι υποχρεωμένος να παραμένει στο σχολείο πέραν του διδακτικού του ωραρίου αν δεν του έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις ανατίθονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς και δεν υπάρχει κανένας λόγος για καινούργιες συνεδριάσεις ούτε για εκ νέου ανάθεση καθηκόντων. Οι συνάδελφοι και οι Σύλλογοι Διδασκόντων πρέπει να προστατεύσουν τα εργασιακά μας διακαιώματα , να μη γίνουμε όχημα για να προχωρήσουν οι μνημονιακές αλλάγές στην παιδεία. 

3. Η διόρθωση των γραπτών, η προετοιμασία του εποπτικού υλικού και ο προγραμματισμός της επόμενης μέρας  είναι παιδαγωγική ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών , δεν μπορεί να αποτέλεσμα καμιάς ρύθμισης από διοικητικά όργανα και δεν μπορεί να επιβληθεί με ποιο τρόπο θα γίνεται. Το σημερινό σχολείο που μαστίζεται από την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη αναγκαίων υποδομών δεν μπορεί να προσφέρει στους συναδέλφους τη δυνατότητα απτελεσματικής προεροιμασίας και προγραμματισμού του παιδαγωγικού τους έργου.

4. Σε κάθε  περίπτωση κανένας συνάδελφος δεν είναι υποχρεωμένος να παραμείνει για την υλοποίηση διαδιακσιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. Υλοποιούμε την απόφαση για αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης. 

5. Υλοποιώντας την από 16-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η οποία συνεχίζει να ισχύει και μετά την ψήφιση του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018, καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση το έργο του ποιοτικού ελέγχου των γευμάτων. Η μόνη εμπλοκή τους μπορεί να αφορά μόνο στην καταμέτρηση του αριθμού των παραδιδόμενων γευμάτων. Αυτό θα πρέπει να καταγράψουν οι σύλλογοι διδασκόντων σε πρακτικό τους. Επίσης, υλοποιώντας την από 9/10/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να έχουν συντάξει και πρακτικό με το οποίο, εξ αιτίας της σειράς των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, αποφασίζουν τα γεύματα των μαθητών που δεν παραμένουν στο ολοήμερο να τους δίνονται κατά την αποχώρησή τους ώστε να τα πάρουν στο σπίτι τους.

Για μας τίποτε δεν έχει αλλάξει από τον προηγούμενο νόμο και δεν τίθεται θέμα παραμονής στο σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου, αν δεν έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα σε συνάδελφο από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

best of network

σχετικά άρθρα