Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης: Δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής τους το τρέχον εξάμηνο
Πως θα γίνει η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης

Οι διαδικασίες επιλογής περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης δεν θα πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος εξαμήνου, λόγω τροποποίησης της σειράς με την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (άρθρο 162 του Ν.5094/2024).

Αυτό αναφέρει σε έγγραφό του, με την οποία επιπλέον ορίζεται ο τρόπος με τον οποίον θα γίνει η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας.

Το άρθρο 162

Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 162 του Ν.5094/2024 με τίτλο «Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 232 ν. 4823/2021» προβλέπει τα εξής: 

Στην παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η σειρά, με την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:

α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.,

β) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και

γ) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Κ.Ε.ΠΕ.Α., των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης του πρώτου εδαφίου μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά.»

Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων

Στην Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης (ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ)

1. Οι χώροι που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις είναι τέσσερεις αίθουσες στην περιοχή της Αθήνας και δύο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω αίθουσες δεν διαθέτουν ηχητική εγκατάσταση.

2. Ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται σε κάθε αίθουσα θα είναι οκτώ (8).

3. Η διάταξη των ατόμων θα είναι περιφερειακά ενός οβάλ γραφείου συνεδριάσεων.

4. Τα συμβούλια θα συνεδριάζουν καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατ’ εκτίμηση για δεκαπέντε (15) ημέρες. Η διάρκεια των συνεδριάσεων εκτιμάται στις δέκα (10) ώρες κάθε ημέρα. Η απομαγνητοφώνηση εκτιμάται ότι θα αφορά 100-150 ώρες ηχογραφημένου υλικού, συνολικά.

5. Η απομαγνητοφώνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 20-30 ημερών από τη λήξη των συνεντεύξεων. Τα παραδοτέα (απομαγνητοφωνημένο αρχείο) θα παραδοθεί τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και σε μορφή εκτυπωμένου κειμένου.

6. Για τη λειτουργία του συστήματος και για κάθε συμβούλιο απαιτείται παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας εντός της αίθουσας, προκειμένου στην έναρξη κάθε ημέρας να θέτει σε λειτουργία το σύστημα, να εκκινεί και να διακόπτει τη μαγνητοφώνηση με την είσοδο και την έξοδο του υποψηφίου αντίστοιχα, και στο τέλος της κάθε ημέρας να κλείνει με ασφάλεια το σύστημα και να αποθηκεύει το ηχητικό αρχείο σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα θα παραδίδεται στον Πρόεδρο και το δεύτερο θα στέλνεται στην εταιρεία προκειμένου να γίνει η απομαγνητοφώνηση.

Στην επιλογή Περιφερειακών Εποπτών ποιότητας της Εκπαίδευσης

1. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις είναι μία αίθουσα στο κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η ανωτέρω αίθουσα δεν διαθέτει ηχητική εγκατάσταση.

2. Ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται σε κάθε αίθουσα θα είναι οκτώ (8).

3. Η διάταξη των ατόμων θα είναι περιφερειακά ενός οβάλ γραφείου συνεδριάσεων.

4. Το συμβούλιο θα συνεδριάζει καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατ’ εκτίμηση για πέντε (5) ημέρες. Η διάρκεια των συνεδριάσεων εκτιμάται στις δέκα (10) ώρες κάθε ημέρα. Η απομαγνητοφώνηση εκτιμάται ότι θα αφορά 50 ώρες ηχογραφημένου υλικού, συνολικά.

5. Η απομαγνητοφώνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 20-30 ημερών από τη λήξη των συνεντεύξεων. Τα παραδοτέα (απομαγνητοφωνημενο αρχείο) θα παραδοθεί τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και σε μορφή εκτυπωμένου κειμένου.

6. Για τη λειτουργία του συστήματος και για κάθε συμβούλιο απαιτείται παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας εντός της αίθουσας, προκειμένου στην έναρξη κάθε ημέρας να θέτει σε λειτουργία το σύστημα, να εκκινεί και να διακόπτει τη μαγνητοφώνηση με την είσοδο και την έξοδο του υποψηφίου αντίστοιχα, και στο τέλος της κάθε ημέρας να κλείνει με ασφάλεια το σύστημα και να αποθηκεύει το ηχητικό αρχείο σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα θα παραδίδεται στον Πρόεδρο και το δεύτερο θα στέλνεται στην εταιρεία προκειμένου να γίνει η απομαγνητοφώνηση.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Δημοτικά Σχολεία: Αλλάζει το ωράριο αποχώρησης των μαθητών

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

euroekloges.jpg
Ευρωεκλογές: Πότε θα μείνουν κλειστά τα σχολεία - Η εγκύκλιος
Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024
Ευρωεκλογές: Πότε θα μείνουν κλειστά τα σχολεία - Η εγκύκλιος