KERAMEOS
Νέο νομοσχέδιο έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση η Ν. Κεραμέως, που περιλαμβάνει διατάξεις για την αξιολόγηση των δημόσιων ΙΕΚ και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας

Οι ανομολόγητες προθέσεις της υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση αποκαλύπτονται πλήρως στο νέο σχέδιο νόμου που τέθηκε, χθες, σε δημόσια διαβούλευση. Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την αξιολόγηση των στελεχών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Η αξιολόγηση του έργου των διευθυντών και υποδιευθυντών των ινστιτούτων θα γίνεται σε πεντάβαθμη περιγραφική κλίμακα (εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό, μέτριο και ακατάλληλο), σε τρία πεδία: Α) προώθηση του σκοπού των ΙΕΚ, Β) ποιότητα υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και Γ) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Οι διευθυντές θα αξιολογούνται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) του υπουργείου Παιδείας, ενώ οι υποδιευθυντές από τους διευθυντές των ΔΙΕΚ, μία φορά τον χρόνο, μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης. Αν το έργο τους βαθμολογηθεί ως «ακατάλληλο», τότε διενεργείται διαδικασία αντικατάστασής τους με την ολοκλήρωση της θητείας τους, ενώ αποκλείονται από τη συμμετοχή τους ως υποψήφιοι σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής διευθυντικών στελεχών σε δομές αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας για τρία χρόνια.

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτές αξιολογούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή του εκάστοτε ινστιτούτου αλλά και από τους καταρτιζόμενους. Το έργο τους αξιολογείται σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα (εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό και ακατάλληλο) ως προς τα ακόλουθα δύο πεδία: Α) παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του τμήματος, και Β) συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτή. Αν κριθούν «ακατάλληλοι» σε ένα ή και στα δύο από τα προαναφερθέντα πεδία, τότε τίθενται αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ για έναν χρόνο.

Διόλου «βελτιωτικό» χαρακτήρα, λοιπόν, δεν έχει η αξιολόγηση των στελεχών των δημόσιων ΙΕΚ, όπως διατείνεται η υπουργός Παιδείας για την αντίστοιχη ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων, που βρίσκει αντίθετη την πλειονότητα των λειτουργών οι οποίοι αυτόν τον καιρό οργανώνουν την αντίδρασή τους.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, όπως προδίδει και ο τίτλος του, υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν την ενδοσχολική βία. Οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων στα σχολεία είναι, καταρχήν, σε σωστή κατεύθυνση, ωστόσο οι διατάξεις που τις συνοδεύουν ενέχουν πολλά προβληματικά σημεία.

Διαβάζουμε ότι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών περιστατικών εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα θα είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και ένας εκπαιδευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτό και στη δευτεροβάθμια ο διευθυντής και ένας σύμβουλος Σχολικής Ζωής. Αυτοί θα είναι επιφορτισμένοι να προτεραιοποιήσουν τις αναφορές και να τις κατηγοριοποιήσουν αναλόγως. Πέραν του επιπλέον διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι εκπαιδευτικοί, αναρωτιέται κανείς με ποιο υπόβαθρο, ποιες γνώσεις και κατάρτιση καλούνται να διαχειριστούν τόσο σοβαρά ζητήματα που άπτονται ακόμη και συμπεριφορών που διαταράσσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

«Μιλάμε για σύγχυση ρόλων. Θα έλεγε κανείς ότι γίνεται αντιποίηση επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, αφού τα παραπάνω προβλέπονται στο καθηκοντολόγιο των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων που απαρτίζουν τις ΕΔΥ (σ.σ. Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης) που σκοπό έχουν τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που τυχόν προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, και οι οποίες συγκροτούνται από τον διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και έναν γραμματέα» δηλώνει στην «Εφ.Συν.» η νέα πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΣΕΕΠΕΑ) Αττικής, Δέσποινα Χατζηδρόσου.

Από το ίδιο άρθρο προκύπτει και η απουσία διάθεσης για ουσιαστική ψυχοκοινωνική υπηρεσία και υποστήριξη όλων των δημόσιων σχολείων μέσω της αύξησης των οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αφού το υπουργείο με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί να καλύψει τα κενά αυτά με εκπαιδευτικούς ή δανειζόμενο προσωπικό από τα ήδη υπερφορτωμένα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης), με κίνδυνο να πάνε πίσω οι πολύ απαιτητικές διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και τα καθήκοντα υποστήριξης των σχολικών μονάδων που έχουν τα Κέντρα.

Με το νομοσχέδιο προτείνεται η λειτουργία ακόμη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δέχεται ανώνυμες ή και επώνυμες καταγγελίες. Πολλά τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί: Πρώτον, χρειάζεται πληροφοριακός εγγραμματισμός εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, δεύτερον, δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων σε αυτή την υπηρεσία, αφού δεν έχουν όλοι και όλες τα τεχνολογικά μέσα και, τρίτον, με το κακό προηγούμενο της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ποιος εξασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων εκπαιδευτικών και ανήλικων μαθητών στη νέα πλατφόρμα;

Τέλος, για ακόμη μία φορά, το υπουργείο Παιδείας φέρνει ένα νομοσχέδιο χωρίς πρότερη διαβούλευση με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, αφού, όπως πληροφορούμαστε, ουδεμία ενημέρωση είχαν τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) όσο και το επιστημονικό της όργανο ΙΜΕΓΕΕ (Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης). Μέχρι και ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) ενημερώθηκε τελευταία στιγμή για την ανάρτηση στη διαβούλευση του νομοσχεδίου και σίγουρα όχι για το περιεχόμενό του.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

hoynta.jpg
Μνήμες από την εκπαίδευση επί Χούντας: Το πειθαρχικό δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς και το ποινολόγιο για τους μαθητές
57 χρόνια πριν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
Μνήμες από την εκπαίδευση επί Χούντας: Το πειθαρχικό δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς και το ποινολόγιο για τους μαθητές
dictionary-lexiko-xenes_glosses-foreign_lagnuage.jpg
Πως λέμε στα ελληνικά: σέλφι, σπικάζ, ρίαλ εστέιτ ή μπίζνες πλαν;
Επειδή σε λίγο, για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας ή για να δούμε τηλεόραση, θα χρειαζόμαστε πτυχίο αγγλικής φιλολογίας, μήπως είναι πιο εύκολο να τα...
Πως λέμε στα ελληνικά: σέλφι, σπικάζ, ρίαλ εστέιτ ή μπίζνες πλαν;