Σχετικά με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού και τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση 
Υπόμνημα του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο Παιδείας

Ο σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου A.P.L.F. - D.U. έστειλε προς το υπουργείο Παιδείας υπόμνημα αναφορικά με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού και τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση με τίτλο «Δημογραφικές μεταβολές μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού και επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Λειτουργικές μεταβολές σχολείων - αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολικών μονάδων - καταργήσεις  τμημάτων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου A.P.L.F. – D.U., με έδρα τη Θεσσαλονίκη έλαβε υπ’ όψη μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο «Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση» στην οποία  διερευνά τις επιπτώσεις της κρίσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής στην τρέχουσα και τη μελλοντική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος που είδε το φως της δημοσιότητας 17 – 12 – 2018, η οποία βασίζεται σε συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων, του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος μηχανογραφικής υποστήριξης σχολικών μονάδων, «Myschool» και ανθολόγησε ο Σύλλογος μας. 

Ειδικότερα όπως προκύπτει από τις 271 σελίδες της, στην εν λόγω μελέτη διερευνάται μεταξύ των άλλων :

Α. Το γεγονός ότι οι μαθητές στα σχολεία όσο πάνε και λιγοστεύουν.

Στο - 5.9% - 7% η μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού μετά την έναρξη της κρίσης. Οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων και τη μετανάστευση Ελλήνων και αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών προηγούμενων ετών που είχαν εγκατασταθεί στη χώρα μας οι οποίοι πλέον έχουν φύγει και συνεχίζουν να φεύγουν για άλλες χώρες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.  

Β. Το ενδεχόμενο μείωσης  των σχολείων – εάν εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα - κατά 30,8% μέχρι το 2035.

Γ. Το ενδεχόμενο δραστικής μείωσης του αριθμού του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων.

Δ. Το ενδεχόμενο δραστικής μείωσης του αριθμού των τάξεων - τμημάτων όλων των βαθμίδων. 


Ε. Ποιες οι επιπτώσεις και πότε αναμένεται ότι θα εκδηλωθούν αυτές :

1. Στις διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης α) νηπιαγωγών,  β) δασκάλων, γ) των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Δημοτικά σχολεία.

2. Σε όλες ειδικότητες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

4. Στην εξέλιξη αναγκών διδασκόντων κατά ειδικότητα και αποφοίτων κατά ειδικότητα.

5. Στη σύνδεση της Ανώτατης εκπαίδευσης με την εξέλιξη των αναγκών διδασκόντων, την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Ι.Ο.Β.Ε.

ΙΙ.  Μελέτη για τις πληθυσμιακές μεταβολές με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» μετά τη ολοκλήρωση της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021

Σύμφωνα με τα Αναλυτικά στοιχεία με αριθμούς κατοίκων και ποσοστά ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) και Δήμο που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

 Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.432.4811, μειωμένος κατά 383.805 (- 3,5%) σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό του 2011 με έντονες τάσεις συνεχούς γήρανσης και μείωσης.

Ειδικότερα :

Περιφέρειες : μείωση πληθυσμού παρουσίασαν οι 12 από τις 13,

Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) : οι εξήντα μία (61) παρουσιάζουν μείωση και οι δέκα τρεις (13) αύξηση,

Δήμοι : 247 από τους 332 Δήμους είχαν μείωση πληθυσμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ

Είναι προφανές ότι η μείωση και γήρανση του πληθυσμού σε 12 από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, χωρίς τάσεις ανάκαμψης, λόγω υπογεννητικότητας και μετανάστευσης και η κατ’ επέκταση ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, θα επιδρούν διαρκώς κατά τόπους, στη δημιουργία λιγότερων τμημάτων, στο κλείσιμο σχολείων, στους διορισμούς μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στην υπηρεσιακή κατάσταση (απώλεια οργανικών θέσεων) αλλά και στις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις – αποσπάσεις).

ΙΙΙ.   Μελέτη η οποία προβλέπει ότι έως το 2060 στις χώρες του ΟΟΣΑ ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας 20-64 χρόνων, θα παρουσιάσει κατά μέσο όρο μείωση 10%. Στην Ελλάδα η μείωση αυτή θα φτάσει το 35%. 

ΙV.  Τη χαρακτηριστική περίπτωση επιβεβαίωσης των διαπιστώσεων των τριών προαναφερθέντων Μελετών και της εν τοις πράγμασι αποτύπωση των αρνητικών συνεπειών στο χώρο της εκπαίδευσης στο Νομό Μαγνησίας εξαιτίας της  μείωσης και γήρανσης του πληθυσμού χωρίς τάσεις ανάκαμψης, λόγω υπογεννητικότητας και μετανάστευσης και της κατ’ επέκταση ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ όπως προέκυψαν από δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της Μαγνησίας όπου μεταξύ των άλλων αναφέρονται :

-  Με 1.191 λιγότερους μαθητές από πέρυσι ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στο Ν. Μαγνησίας Η υπογεννητικότητα «κλείνει» τουλάχιστον δέκα (10) σχολικές μονάδες στον νομό.

- Η επονομαζόμενη «γενιά της οικονομικής κρίσης», που μπήκε στην εκπαίδευση, έφερε μαζί της και μείωση του μαθητικού δυναμικού λόγω υπογεννητικότητας των νέων ζευγαριών.

-  760 λιγότεροι μαθητές από την περσινή χρονιά στην Πρωτοβάθμια.

-  431 λιγότεροι μαθητές από την περσινή χρονιά στην Δευτεροβάθμια.

-  Η μείωση του μαθητικού δυναμικού κυμαίνεται κάθε χρόνο περίπου στο 6% με 7% αλλά με αυξανόμενο πλέον ρυθμό και με σταδιακό αντίκτυπο και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

-  Η δήλωση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτη Σαβελίδη, ο οποίος μίλησε επίσης για μείωση του μαθητικού δυναμικού σε κάθε τάξη αναφέροντας ότι :

- «Ο αριθμός των τμημάτων προς το παρόν παραμένει ο ίδιος».

- «Ωστόσο τα επόμενα χρόνια περιμένουμε κάθετη πτώση».

V.  Την απάντηση της υφυπουργού Παιδείας Ζέττα Μακρή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Β. Διγαλάκη για τις λειτουργικές μεταβολές σχολείων στην οποία μεταξύ των άλλων ανάφερε :

…«Δυστυχώς ο μαθητικός πληθυσμός είναι αυτός που καθορίζει την πορεία των σχολικών μονάδων»…

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο  Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου Α.P.L.F. – D.U, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θεωρεί ότι πρέπει εγκαίρως να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές που έχουν σημειωθεί στα βασικά μεγέθη και δείκτες λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, μετά την έναρξη της κρίσης, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών που έχουν σημειωθεί, στη μελλοντική εξέλιξη και προοπτική της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και της απασχόλησης των εκπαιδευτικών και οι επιπτώσεις της στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. αλλά και της ενίσχυσης επιπλέον της πιθανότητας συνέχισης της εξωτερικής μετανάστευσης και της «διαρροής εγκεφάλων» («brain-drain») από την Ελλάδα.

Αξιολογώντας μεταξύ των άλλων στοιχεία όπως : Ι. το συνολικό μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, ΙΙ. το μέγεθος του διδακτικού προσωπικού, ΙΙΙ. τον αριθμό των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, ΙV.  τον αριθμό των σχολικών μονάδων και των τάξεων - τμημάτων, V. τις αναλογίες μαθητών ανά εκπαιδευτικό και μαθητών ανά τμήμα, όπου αυτό είναι εφικτό, στις 2 βαθμίδες εκπαίδευσης, ο αριθμός κατοίκων και ποσοστά μείωσης ή αύξησης του πληθυσμού ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) και Δήμο θεωρούμε ότι  το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις.

 Η σημαντικότερη  και μάλιστα εν εξελίξει  μεταβολή στα παραπάνω  μεγέθη του εκπαιδευτικού συστήματος, μετά την έναρξη της κρίσης,  αφορά στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού καθώς είναι προφανές ότι θα επηρεάζει σταδιακά τον αριθμό των σχολικών μονάδων και των τάξεων/τμημάτων και το μέγεθος του διδακτικού προσωπικού.

Θεωρούμε πρόκληση την επιτυχή μετατροπή της προαναφερθείσας εν εξελίξει  μεταβολής,  σε ευκαιρία για παροχή ποιοτικότερης παιδείας με την νομοθέτηση ΑΜΕΣΑ δημιουργίας τμημάτων με μείωση του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αναπροσαρμοζόμενου μάλιστα ανάλογα  με  την  ανά σχολικό έτος προκύπτουσα μείωση μαθητικού πληθυσμού  ανά περιοχή κάτι το οποίο είναι εφικτό αφού υπάρχει η σχετική  συλλογή και επεξεργασία στοιχείων διαρκώς από το «Myschool».

Η αναβάθμιση, κατ’ αυτό τον τρόπο, της παρεχόμενης παιδείας  προς τους μαθητές  σε κάθε γνωστικό αντικείμενο πρέπει να  θεωρείται δεδομένη αφού ο λόγος διδάσκοντα προς μαθητές θα λειτουργεί υπέρ των τελευταίων και θα βελτιώνονται κατ’ επέκταση οι συνθήκες  εκμάθησης.                                                                                                     

Παράλληλα διασφαλίζονται η εργασιακή ασφάλεια των διδασκόντων και το απαιτούμενο κλίμα ηρεμίας των σχολικών μονάδων τα οποία λειτουργούν σωρευτικά υπέρ των μαθητών και της αναβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας.

Διότι μόνο τότε πράγματι το δημογραφικό  θα άλλαζε άρδην το εκπαιδευτικό σύστημα σε ΘΕΤΙΚΗ  κατεύθυνση.

Στην αντίθετη περίπτωση της υλοποίησης ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ του εκπαιδευτικού προσωπικού, του δικτύου σχολικών υποδομών  (σχολείων) και του σχολικού προγράμματος ( στο οποίο «εν ευρεία έννοια» εντάσσονται  οι ώρες διδασκαλίας του κάθε γνωστικού αντικειμένου και τρόπος δημιουργίας τμημάτων και κατ’ επέκταση ο αριθμός τους)  στο πλαίσιο της παραπάνω προοπτικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού  με την δικαιολογία της «αναγκαίας»  ως εκ τούτου δημοσιονομικής προσαρμογής των σχετικών δαπανών, το δημογραφικό πράγματι  θα άλλαζε άρδην το εκπαιδευτικό σύστημα σε ΑΡΝΗΤΙΚΗ κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο :

  • Οι σχολικές μεταβολές πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος και ισχύουν για το επόμενο ακολουθώντας την επιβεβλημένη διαδικασία που προβλέπεται στη σχετική κατ’ έτος εκδιδόμενη εγκύκλιο.
  • Το θέμα της είναι οι μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί περιγράφεται η διαδικασία και για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι τυχόν μεταφερόμενοι μαθητές, οι κτηριακές υποδομές.
  • Η οργανικότητα των Δημοτικών σχολείων καθορίζεται από την ΚΥΑ του 2006.
  • Σύμφωνα με αυτήν, σχολεία με 31 ως 45 μαθητές λειτουργούν ως τριθέσια, με 46 ως 100 μαθητές ως τετραθέσια, με 126 ως 150 μαθητές ως εξαθέσια.
  • Για τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, ο αριθμός των τμημάτων ενός σχολείου εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών.
  • Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του Ν. 4692/2020, στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 25.
  • Από επταθέσιο και πάνω ο ελάχιστος αριθμός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15. 

Από όλα τα προαναφερθέντα προκύπτει η αναγκαιότητα τροποποίησης του Ν. 4692/2020.

Η  νομοθέτηση  ΑΜΕΣΑ δημιουργίας τμημάτων με μείωση τόσο του ελάχιστου όσο και του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αναπροσαρμοζόμενου μάλιστα ανάλογα με την ανά σχολικό έτος προκύπτουσα μείωση μαθητικού πληθυσμού ανά περιοχή, ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ  -  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ  τον υφιστάμενο  στις σχολικές μονάδες κάθε  βαθμίδας αριθμό οργανικών – θέσεων εργασίας ως ενεργών όπως και την οργανικότητα των σχολικών μονάδων, αφού θα υφίσταται ο αναγκαίος αριθμός τμημάτων όπου ο εκπαιδευτικός της κάθε ειδικότητας θα  παρέχει υπηρεσία στο γνωστικό του αντικείμενο στον προβλεπόμενο αναγκαίο αριθμό διδακτικών ωρών, γεγονός που θα ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ  την αναγκαιότητα μείωσης  του αριθμού  των εκπαιδευτικών  και ταυτόχρονα θα ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ τις θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση  τόσο για τους ήδη διορισμένους,  όσο  ΚΑΙ  για μελλοντικούς διορισμούς  για την ανανέωση του προσωπικού, χωρίς να υποβαθμίζεται σε κάθε περίπτωση η παρεχόμενη ποιότητα παιδείας. 

Πιεστική αναγκαιότητα τροποποίησης του Ν. 4692/2020 (Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις), σύμφωνα με τα παραπάνω,  έχει προκύψει ΚΑΙ λόγω του νέου ασφαλιστικού  καθώς μετά  την 1. 1. 2022 ένα μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών  συνταξιοδοτείται πλέον  σε ηλικίες από 62 έως και  67 ετών!  

Η χρόνια όμως αδιοριστία και οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται μέχρι και τα 67 έτη.

Με την τάση συνεπώς, που θα έχει ο αριθμός των συνολικών παραιτήσεων, αρκετοί εκπαιδευτικοί σε λίγα χρόνια θα έχουν σχεδόν 50 χρόνια διαφορά ηλικίας με τους μαθητές τους!

Εύλογο ως εκ τούτου παρίσταται το αίτημα να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού και να απολαμβάνει πλήρη σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια εργασίας, ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών.

Μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να μειωθούν και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Οι λίγες, εκ των πραγμάτων, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν  παραιτήσεις όμως επιπλέον θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις υπηρεσιακές μεταβολές αλλά και στις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Αναγκαία συνθήκη, λαμβανομένης υπ' όψη της διαρκούς μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, η αποτροπή - με κάθε τρόπο - μείωσης του αριθμού των λειτουργούντων σχολικών μονάδων και τμημάτων ανά την Ελλάδα ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής υποστήριξη των οργανικών θέσεων και των θέσεων εργασίας γενικά για τους υπηρετούντες αλλά και για μελλοντικούς διορισμούς.

Η αποτροπή - με κάθε τρόπο - μείωσης του αριθμού των λειτουργούντων σχολικών μονάδων και τμημάτων ανά την Ελλάδα είναι απολύτως αναγκαία και για τον εξής πρόσθετο λόγο :

Οποιαδήποτε μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, εξαιτίας της εν λόγω μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, θα έχει επίσης δυσμενείς επιπτώσεις στη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση, καθώς ο κλάδος της εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια κλπ.) απορροφά μεγάλο μέρος των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των αποφοίτων πανεπιστημίων.

 Όπως έδειξε και η προαναφερθείσα μελέτη του ΙΟΒΕ (ΙΟΒΕ, 2018), ο κλάδος της εκπαίδευσης απασχολεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αναλογικά μεγαλύτερο από άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ειδικότερα, όπως εκτιμά η εν λόγω μελέτη,( Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση), αν διατηρηθεί τα προσεχή χρόνια σταθερός ο αριθμός εισακτέων στις σχολές/τμήματα που συνδέονται, πρωτίστως, με την απασχόληση στον κλάδο της εκπαίδευσης, ο αριθμός αποφοίτων από σχολές/τμήματα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (π.χ. φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, θεολόγοι, δάσκαλοι, καθηγητές Ξένων Γλωσσών κ.λπ.) θα αποκλίνει σημαντικά από τις προβλεπόμενες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

 Στην προοπτική αυτή, πέρα από τα ποσοστά ανεργίας, υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της δημόσιας και ιδιωτικής επένδυσης στην εκπαίδευση, ενισχύεται επιπλέον η πιθανότητα συνέχισης της εξωτερικής μετανάστευσης και της «διαρροής εγκεφάλων» («brain-drain») από την Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια.

 Επίσης η προοπτική αυτή πέρα των άλλων οικονομικών επιπτώσεων που θα έχει, θα εντείνει περαιτέρω και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, καθώς αφορά σε εξωτερική μετανάστευση νέων σε αναπαραγωγική ηλικία.

Η θέση του Συλλόγου μας είναι ξεκάθαρη.

ΕΠΕΙΔΗ πρέπει να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού και να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με διατήρηση των θέσεων εργασίας – οργανικών  και πλήρωση τους με νέες προσλήψεις προς ανανέωση του έμψυχου δυναμικού της εκπαίδευσης και άμβλυνση έστω  του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας των νέων συναδέλφων. 

ΕΠΕΙΔΗ πρέπει να αποτραπούν τόσο η  μείωση των λειτουργούντων σχολικών μονάδων και των τμημάτων, ως   δυσμενής επίπτωση εξαιτίας της εν λόγω μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, όσο και  η μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και ως εκ τούτου του αριθμού τους.

 ΕΠΕΙΔΗ οποιαδήποτε  μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, ως αποτέλεσμα των   δυσμενών επιπτώσεων,  που προκαλούνται εξαιτίας της εν λόγω μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ  ΑΜΕΣΑ και με την Ανώτατη Εκπαίδευση, με την αγορά εργασίας αλλά και την απασχόληση, καθώς ο κλάδος της εκπαίδευσης απασχολεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναλογικά μεγαλύτερο μερίδιο από άλλες χώρες της Ε.Ε.. (Βλέπε ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Ι.Ο.Β.Ε. ).

ΕΠΕΙΔΗ η αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολικών μονάδων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει υποβαθμίσεις, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων με καταργήσεις ως εκ τούτου τμημάτων, δεν οδηγεί στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

ΕΠΕΙΔΗ έρευνες καταδεικνύουν ότι το πιο περιορισμένο σχολικό πρόγραμμα στις μικρές σχολικές μονάδες μπορεί να οδηγήσει σε  καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τους περισσότερους μαθητές.

ΕΠΕΙΔΗ στα μικρά σχολεία η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων είναι πιο στενή καθώς το μικρό σχολείο μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών.

ΕΠΕΙΔΗ ακόμη στις μικρές σχολικές μονάδες μπορούν να υποστηριχθούν περισσότερο οι μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, να περιοριστεί η σχολική διαρροή, να διαχειριστούν καλύτερα τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, να καλλιεργηθεί το αίσθημα του «ανήκειν» των μαθητών και να αναπτυχθούν πιο στενές παιδαγωγικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς, αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινότητα δηλαδή να αναπτυχθεί  «παιδαγωγικό περιβάλλον».

ΕΠΕΙΔΗ σε μικρές και απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες το σχολείο αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής ή μπορεί να χρησιμοποιείται για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

  1. Τροποποίηση του Ν. 4692/2020.

Νομοθέτηση  ΑΜΕΣΑ δημιουργίας τμημάτων με  μείωση τόσο του ελάχιστου όσο και του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αναπροσαρμοζόμενου μάλιστα ανάλογα με την κατά σχολικό έτος προκύπτουσα  μείωση μαθητικού πληθυσμού ανά περιοχή κάτι το οποίο είναι εφικτό αφού υπάρχει η σχετική  συλλογή και επεξεργασία στοιχείων διαρκώς από το «Myschool».

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αποτρέπει την διαρκή κατάργηση τμημάτων θα προστατεύει τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών και τις σχολικές μονάδες σε μεγάλο βαθμό από κάθε μορφής αναδιαρθρώσεις που προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές και εκπαιδευτικούς).

Δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την συνταγματική αρχή της ισότητας για αντιμετώπιση «ίσων καταστάσεων με όμοιο τρόπο» αρθ. 4 Σ, η κατά περίπτωση και υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υ.ΠΑΙ.Θ. έγκριση λειτουργίας συγκεκριμένου αριθμού ολιγομελών τμημάτων ΚΑΙ  ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΤΩΝ.

Πρόκειται για παθογένεια η οποία αντιμετωπίζεται ισότιμα για το ΣΥΝΟΛΟ των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας με την προαναφερθείσα πρόταση του Συλλόγου μας.

  1. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 2006 (ΦΕΚ 1507/ 13 Οκτωβρίου 2006) για τα Δημοτικά σχολεία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι ισχύουν εξίσου και για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ώστε η όποια αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολικών μονάδων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει υποβαθμίσεις, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων με καταργήσεις ως εκ τούτου τμημάτων ΝΑ ΜΗΝ πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας με κύριο κριτήριο τον αριθμό μαθητών των λειτουργούντων σχολικών μονάδων, ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ  ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η απόσταση που διανύουν οι μαθητές από την οικία τους μέχρι τη σχολική μονάδα, ( η απώλεια χρόνου και οι κίνδυνοι αυξάνουν όσο μεγαλύτερη είναι), όπως και η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές, αλλά και τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τους περισσότερους μαθητές καθώς είναι προφανές ότι ο διδάσκων μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών σε ΜΗ πολυπληθή τμήματα.

Δηλαδή η όποια αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολικών μονάδων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει υποβαθμίσεις, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων με καταργήσεις ως εκ τούτου τμημάτων να πραγματοποιείται με κύριο κριτήριο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς το συμφέρον των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας ως αναγκαία ελάχιστη προσφορά του Υπουργείου Παιδείας στη «χειμαζόμενη» ελληνική οικογένεια και όχι το οικονομικό κόστος.

 Οι κτιριακές υποδομές κατά κανόνα υπάρχουν, οι όχι καλά εξοπλισμένες και επαρκώς στελεχωμένες σχολικές μονάδες είναι το πρόβλημα.

Μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και ως εκ τούτου του αριθμού τους εξαιτίας της  μείωσης των τμημάτων ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ από τον κόσμο της εκπαίδευσης οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε δικαιολογία επιχειρηθεί, καθώς υπονομεύει τα μορφωτικά δικαιώματα και τις συνθήκες μόρφωσης των μαθητ(ρι)ών και καταστρατηγεί βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, όπως η οργανική θέση, έστω και de facto λόγω έλλειψης δυνατότητας παροχής εκπαιδευτικού έργου στον προβλεπόμενο νομοθετικά αριθμό διδακτικών ωρών στο  γνωστικό αντικείμενο για το οποίο προσλήφθηκαν και μισθοδοτούνται, όταν μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα νομοθέτησης ΑΜΕΣΑ της προαναφερθείσας λύσης.

Η δημιουργία τμημάτων με  μείωση τόσο του ελάχιστου όσο και του  μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αναπροσαρμοζόμενου μάλιστα ανάλογα με την ανά σχολικό έτος προκύπτουσα μείωση μαθητικού πληθυσμού ανά περιοχή  θα αποτελεί από τούδε και στο εξής ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ, δεδομένου ότι βελτιστοποιεί την αξιοποίηση του υπάρχοντος - διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, διατηρεί τις οργανικές - θέσεις εργασίας ενεργές, την οργανικότητα των σχολικών μονάδων ΚΑΙ αναβαθμίζει σε κάθε περίπτωση την παρεχόμενη παιδεία στου μαθητές  αφού o λόγος διδάσκοντα προς μαθητές θα λειτουργεί υπέρ των τελευταίων καθώς θα βελτιώνονται κατ’ επέκταση οι συνθήκες  εκμάθησης.

 

                                                   

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2024: 12 μυστικά για την επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Εκπαίδευση
ΚΥΣΔΕ: Αποσπάσεις και ενστάσεις στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου για όσα θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της 30ης Μαΐου
ΚΥΣΔΕ: Αποσπάσεις και ενστάσεις στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης