golearn-engl_970-250
προσωπικά δεδομένα υπουργείο παιδείας
Αγωγές ενάντια στην Cisco Hellas AE και στο Υπουργείο Παιδείας από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Your Data Matters

Πριν 1 μήνα, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Your Data Matters με μια ομάδα έμπειρων νομικών, ξεκίνησε τη διαδικασία κατάθεσης αγωγών εναντίον της Cisco Hellas ΑΕ και του Υπουργείου Παιδείας, διεκδικώντας αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστησαν εκπαιδευτικοί και μαθητές από την υπόθεση της τηλεκπαίδευσης.  Όπως είναι φυσικό, η είδηση τάραξε τα νερά σε μια υπόθεση που, με την ύφεση της πανδημίας, φαινόταν να έχει τελειώσει.

Τους συναντήσαμε και τους θέσαμε ερωτήσεις για να καταλάβουμε το θέμα καλύτερα. Δείτε τι μας είπαν.

Να συστηθούμε;

ΘΜ: Φυσικά. 

Η Your Data Matters ΑΜΚΕ ξεκίνησε το Νοέμβρη 2018 και ιδρύθηκε επίσημα ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία το Δεκέμβρη 2019. Καταστατικοί σκοποί της είναι μεταξύ άλλων:

α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, β) η πραγματοποίηση μελετών και ερευνών σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα, γ) η νομική εκπροσώπηση των υποκειμένων για θέματα προσωπικών δεδομένων.Η Your Data Matters ΑΜΚΕ απαρτίζεται από επαγγελματίες του χώρου της Ιδιωτικότητας, της Ασφάλειας Δεδομένων, της υπεράσπισης Θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και εθελοντές που συμβάλλουν στις δράσεις μας.

Αναφορικά προς την ομάδα των έμπειρων νομικών συμβούλων, αυτή απαρτίζεται από τους κ.κ.: Χρήστο Μαγγανά, Ευρυδίκη Γιαννακουδάκη καθώς τον κ. Εμμανουήλ Γρηγοράκη. Παρούσα στη σημερινή συνέντευξη για την διευκρίνιση των νομικών ζητημάτων είναι η κ. Ευρυδίκη Γιαννακουδάκη, η οποία είναι δικηγόρος και νομική σύμβουλος σε ανώνυμες εταιρείες, ενώ μαζί με τον κ. Μαγγανά διατηρούν το δικηγορικό τους γραφείο στον Πειραιά, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς τους το αστικό, εμπορικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο αλλά και το δίκαιο  περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων δυνάμει του ΓΚΠΔ.

Τι αφορά η ενέργεια που κάνατε;

ΕΓ: Έχει ήδη ασκηθεί ομαδική αγωγή εκπαιδευτικών εναντίον της Cisco και του ΥΠΑΙΘ με την οποία ζητείται η επιδίκαση αποζημίωσης προς ικανοποίησή τους λόγω ηθικής βλάβης, που έγκειται στη ζημία που υπέστησαν τα άνω πρόσωπα από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μέσω της τηλεκπαίδευσης, ενώ επίκεινται και επόμενες αγωγές με την ίδια ιστορική βάση και αίτημα. 

ΘΜ: Για να καταστεί σαφές και με πιο απλά λόγια, για να πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με κάποιο εργαλείο τηλεδιασκέψεων, απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά δεδομένα είναι τα εξής: τα στοιχεία του λογαριασμού που δημιουργούμε (account, password), το email μας, η ip, η ταυτότητα της συσκευής και άλλα, τα οποία είναι στοιχεία που χρειάζονται για την πραγματοποίηση της τηλεκπαίδευσης. Ποια είναι αναγκαία και ποια όχι, ποια έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και ποια όχι, είναι ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

Ποιους αφορά; Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στις αγωγές;

ΘΜ: Στις ομαδικές αγωγές μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές όλων των βαθμίδων, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές δομές, όπου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Cisco Webex την οποία παραχώρησε το ΥΠΑΙΘ, είτε στην Α’ βάθμια είτε στη Β’ βάθμια εκπαίδευση, σε ΙΕΚ/ΣΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά.

ΕΓ: Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι για ανήλικους μαθητές, αρμόδιοι να ασκήσουν την άνω αγωγή επ’ ονόματί τους και για λογαριασμό τους αγωγή είναι οι γονείς τους ή εν γένει τα πρόσωπα που ασκούν δυνάμει δικαστικής απόφασης την γονική μέριμνα.

Για ποια περίοδο συζητάμε;

ΘΜ: Από τον Μάρτιο 2020 οπότε και θεσμοθετήθηκε ο θεσμός της τηλεκπαίδευσης ως και σήμερα. Δηλαδή,  σε όποια μονάδα χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη πλατφόρμα, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί διορθωτικές ενέργειες.

Ποια είναι η ζημιά που έχει γίνει στα φυσικά πρόσωπα και για την οποία ζητάτε αποζημίωση;

ΕΓ: Η ζημία αφορά στην προσβολή της προσωπικότητας των υποκειμένων των δεδομένων (δηλαδή εκπαιδευτικών και μαθητών) λόγω της παραβίασης δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα από το GDPR. 

ΘΜ: Με τον τρόπο που υλοποιήθηκε η τηλεκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στερήθηκαν των δικαιωμάτων αυτών. Δεν έγινε  σωστή και πλήρης ενημέρωση για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα για το αν θα δώσουν συγκατάθεση για την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων τους, ενώ πληθώρα δεδομένων διαβιβάσθηκαν στις ΗΠΑ χωρίς τις αναγκαίες διασφαλίσεις και χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αφορούν παράνομες ενέργειες και παραλείψεις τόσο εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ όσο και εκ μέρους της Cisco παραβιάζοντας κατάφωρα τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ.

Πού το στηρίζετε νομικά;

ΕΓ: Το θεσμικό πλαίσιο και η νομική βάση των αγωγών στηρίζονται στον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), ο εθνικός νόμος που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τον άνω κανονισμό δηλαδή ο Ν. 4624/2019, οι κατά καιρούς αποφάσεις/οδηγίες/κατευθύνσεις της ΑΠΔΠΧ, οι αντίστοιχες του ΕΣΠΔ αλλά και οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι παραβιάσεις των προβλέψεων του GDPR που προέβη τόσο το ΥΠΑΙΘ, όσο και η CISCO δεν είναι εικασίες δικές μας αλλά στηρίζονται στην απόφαση 50/2021 της πλέον αρμόδιας ΑΠΔΠΧ αλλά και στην υπ’ αρ. 4/2020 Γνωμοδότηση της άνω Αρχής, η οποία αποφάνθηκε ρητά και χωρίς καμία αμφιβολία ότι κατά την χρήση της πλατφόρμας WEBEX της CISCO την περίοδο της τηλεκπαίδευσης έγιναν παραβιάσεις του ΓΚΠΔ, λόγος για τον οποίο νομίμως τα υποκείμενα των δεδομένων αξιώνουν αποζημιώσεις προς αποκατάσταση της ηθική στους βλάβης.


Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε και την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση SCHREMS II, η οποία αποτελεί απόφαση κόλαφο αναφορικά προς τις παράνομες διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, και εφαρμόζεται αναλογικά και στην δική μας περίπτωση με τις παράνομες διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της πλατφόρμας WEBEX.

Έχει γίνει άλλη παρόμοια ενέργεια ή είναι η πρώτη;

ΘΜ: Είναι το αποτέλεσμα μίας προσπάθειας ετών που ελπίζουμε να έχει θετικό αποτέλεσμα τόσο για τα υποκείμενα των δεδομένων που υπέστησαν ζημία, όσο και για την άρση παράνομων ενεργειών εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ και της CISCO. Η YDM ΑΜΚΕ ενεπλάκη ήδη από το Μάρτη 2020 με την τηλεκπαίδευση, έχοντας εντοπίσει τα προβλήματα αυτά και έχοντας προβεί τόσο σε δημόσιες παρεμβάσεις όσο και σε συγκεκριμένες ερωτήσεις προς το Υπουργείο. Επίσης, εκπροσώπησε την ΟΙΕΛΕ ενώπιον της ΑΠΔΠΧ στην υπόθεση που οδήγησε στις αποφάσεις της Αρχής για την τηλεκπαίδευση. Επίσης, οι νομικοί έχουν ειδική εμπειρία στο θέμα «προστασία δεδομένων», έχοντας χειριστεί στο παρελθόν παρόμοιες υποθέσεις, υπάρχει αγαστή συνεργασία και σκοπός μας είναι η ικανοποίηση των εντολέων μας και η αποκατάσταση της έννομης τάξης. 

Τι χρειάζεται για να συμμετάσχει κάποιος;

ΘΜ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Για τους εκπαιδευτικούς:
•    Εργολαβικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο, το οποίο έχουμε ετοιμάσει εμείς και τους το αποστέλλουμε προς υπογραφή
•    Αντίγραφο ταυτότητας
•    Κατάσταση υπηρεσίας ή βεβαίωση από το σχολείο που υπηρετούσαν

Για τους μαθητές που είναι ακόμη ανήλικοι, από τους γονείς τους:
•    Εργολαβικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο και από τους 2 γονείς ή όποιον έχει την επιμέλεια δυνάμει δικαστικής απόφασης (μόνο από έναν σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με αποκλειστική επιμέλεια) 
•    Βεβαίωση φοίτησης (τουλάχιστον για ένα έτος από τα ανωτέρω)
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•    Αντίγραφο ταυτότητας του κάθε γονέα (αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, μόνο από τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια)
•    Αν την αποκλειστική επιμέλεια έχει ένας γονέας ή κάποιος τρίτος, τότε θα χρειασθεί και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
•    Αν οι μαθητές είναι περισσότεροι από ένας και οι γονείς επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή για όλους (ώστε να διεκδικήσουν το ποσό της αγωγής αυτοτελώς για κάθε μαθητή) τότε υπογράφεται συμφωνητικό για κάθε μαθητή ξεχωριστά, αναφέροντας το όνομα κάθε μαθητή στο συμφωνητικό. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται αντίστοιχο πολλαπλάσιο των 70€ (πχ για 2 μαθητές 140€, για 3 μαθητές 210€, κοκ)
Για τους μαθητές που είναι ενήλικοι σήμερα:
•    Εργολαβικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο
•    Βεβαίωση φοίτησης (τουλάχιστον για ένα έτος από τα ανωτέρω)
•    Αντίγραφο ταυτότητας

Πού στέλνονται τα δικαιολογητικά;

ΘΜ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μια από τις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας:

Α) Your Data Matters Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Θεόδωρος Μπλίκας
Τηλ: 215-2151984
Κιν: 6936-518930
[email protected] 

Β) Χρήστος Μαγγανάς - Ευρυδίκη Γιαννακουδάκη Δικηγόροι
Τηλ: 210-4286338 
[email protected] 
[email protected] 

Γ) Εμμανουήλ Γρηγοράκης Δικηγόρος
Τηλ: 210-4129622
Κιν: 6947-262133
[email protected] 

    Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται επίσης σε φυσική/έγχαρτη μορφή (πρωτότυπα) στη διεύθυνση:
Χρήστος Μαγγανάς - Ευρυδίκη Γιαννακουδάκη
Δικηγόροι
Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 69-71
18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Με την ένταξη του φυσικού προσώπου σε μια ομαδική αγωγή, σε επόμενο χρόνο θα ζητηθεί εξουσιοδότηση με κείμενο που θα αποσταλεί. 

Ποια είναι η οικονομική συμμετοχή για όποιον θέλει να συμμετάσχει;

ΘΜ: Η κατάθεση της συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 70€  για κάθε συμμετέχοντα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί σε έκαστο ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας είτε με τους χειριζόμενους δικηγόρους, είτε με στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Your Data Matters. Ως αιτιολογία χρησιμοποιείται το ονοματεπώνυμο εκάστου φυσικού προσώπου και εν συνεχεία "καταβολή δικαστικών εξόδων".
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πέθανε η συγγραφέας Αγγελική Βαρελλά

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Βιασμός
Βόλος: Σε ασφαλή χώρο η 26χρονη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Σε ασφαλή χώρο πλέον η 26χρονη γυναίκα, που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο - Ο σύζυγός της που τής επιτέθηκε με κατσαβίδι αφέθηκε...
Βόλος: Σε ασφαλή χώρο η 26χρονη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 2.000 κλήσεις στη γραμμή SOS μέσα στο 2022
Ξεπέρασαν τις 2.000 οι κλήσεις που δέχτηκε η τηλεφωνική γραμμή «SOS 15900» της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και...
Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 2.000 κλήσεις στη γραμμή SOS μέσα στο 2022