ειδική αγωγή σεμινάριο
kefalidou-vouli
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / INTIME NEWS
Αναφορά της Χ. Κεφαλίδου για την παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών Π.Ε. ειδικότητας κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών κ.α.

Αναφορά κατέθεσε η βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, Χαρά Κεφαλίδου, προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., που αφορά στην παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών Π.Ε. ειδικότητας κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών κ.α., ως κριτήριο πρόταξης των ΕΕΠ-ΕΒΠ στον κύριο πίνακα των διορισμών- προσλήψεων αναπληρωτών.

Κατά το 2018, υπήρξαν προτάσεις από το υπουργείο για τον σχεδιασμό παιδαγωγικών προγραμμάτων για την έγκαιρη απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας, ωστόσο όπως αναφέρει και στην επιστολή της η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δεν υλοποιήθηκαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά μέλη του ΕΕΠ να κινδυνεύουν να βρεθούν στον επικουρικό πίνακα καθώς δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια παρόλο που διαθέτουν πολύχρονη προϋπηρεσία.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ζητά από το υπουργείο Παιδείας, να επιληφθεί του θέματος και να δοθεί να δοθεί μία επιπλέον μεταβατική περίοδος για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. που έχουν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι σήμερα εργασιακά και οικογενειακά τους δεδομένα.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της αναφοράς

Προς:  Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών Π.Ε. ειδικότητας κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών κ.α.»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), με επιστολή της εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγωνία των μελών της, σε σχέση με την παιδαγωγική επάρκεια ως κριτήριο πρόταξης των ΕΕΠ-ΕΒΠ στον κύριο πίνακα των διορισμών- προσλήψεων αναπληρωτών.

Στο πλαίσιο του εν λόγω εγγράφου, υπενθυμίζεται πως, παρότι κατά το έτος 2018 υπήρξαν προτάσεις από το Υπουργείο για τον σχεδιασμό παιδαγωγικών προγραμμάτων, για την έγκαιρη απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας, αυτές ουδέποτε υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα πολλά μέλη του ΕΕΠ, παρότι διαθέτουν πολύχρονη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, αλλά δεν κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια, να κινδυνεύουν να βρεθούν στον επικουρικό πίνακα.

Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι μια σειρά ειδικοτήτων κατηγορίας Π.Ε., όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές κ.α., να μην προλαβαίνουν να αξιοποιήσουν τη δίχρονη μεταβατική περίοδο που προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου να αποκτήσουν την ανάλογη επάρκεια.

Οι ανωτέρω ωστόσο δεν ευθύνονται για τη μη απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας, από τη στιγμή που είτε δεν κληρώθηκαν από την ΑΣΠΑΙΤΕ είτε δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φοιτήσουν σε μεταπτυχιακό αγωγής, είτε οι σχολές τους δεν κινήθηκαν έγκαιρα ως προς τα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο:

  • να επιληφθεί του θέματος, προκειμένου να διευθετηθεί στη σχετική προκήρυξη, που πρόκειται να εκδοθεί για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.
  • να δοθεί μία επιπλέον μεταβατική περίοδος για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. που έχουν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι σήμερα εργασιακά και οικογενειακά τους δεδομένα.
  • να δοθεί η δέουσα προσοχή στο ζήτημα, ώστε να μην αδικηθεί κανένας εκπαιδευτικός με προϋπηρεσία.

Η επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Θέμα: "Επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την παιδαγωγική επάρκεια"

Αξιότιμες κα. Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Γενικέ Γραμματέα και διευθυντά ΕΑΕ,

η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, παρακολουθεί και μεριμνά για όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Η παρούσα επιστολή αφορά την παιδαγωγική επάρκεια ως κριτήριο πρόταξης των ΕΕΠ-ΕΒΠ στον κύριο πίνακα των διορισμών- προσλήψεων αναπληρωτών.

Το θέμα έχει τεθεί και συζητηθεί πολλάκις από πλευράς Ομοσπονδίας. Αναφορικά με τους μόνιμους η απάντησή από το ΥΠΑΙΘ είναι ότι οι νεοδιόριστοι ΕΕΠ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύουν τη θέση τους και ότι το Υπουργείο θα διευθετήσει το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας, όπως προβλέπεται στην περίπτωση δ , της παραγράφου 1, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.

[2] Σύμφωνα με το άρθρο 54 του νόμου 4589/2019, στο οποίο αναφέρεται ότι: « πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4, είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης». Λόγω μεταβατικής
διάταξης, άρθρο 66, παρ. δ στον ίδιο νόμο, δεν εφαρμόστηκε για τους αξιολογικούς πίνακες που ίσχυσαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κατά το έτος 2018, υπήρχαν προτάσεις από το υπουργείο, για το σχεδιασμό παιδαγωγικών προγραμμάτων για την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίες είχαν συζητηθεί και με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ωστόσο δεν προχώρησε η υλοποίησή τους. Από το 2019 έως το 2022, πέρα από το ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, (με κλήρωση), τετραετή πτυχία Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακούς σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, δεν υπήρξαν πολλές επιλογές απόκτησης πιστοποιητικών παιδαγωγικής επάρκειας. Επίσης σε κάποια ΑΕΙ ενώ έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Συνέπεια των παραπάνω είναι πολλοί συνάδελφοι ΕΕΠ ΠΕ, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές κ.α., να μην προλάβουν να αξιοποιήσουν τη δίχρονη μεταβατική περίοδο και να αποκτήσουν την ανάλογη επάρκεια. Σε περίπτωση που ισχύσει χωρίς μέριμνα από το ΥΠΑΙΘ για πρώτη φορά το άρθρο 54 του νόμου 4589/2019, τότε πολλά μέλη του ΕΕΠ που διαθέτουν πολύχρονη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και δεν κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια θα βρεθούν στον επικουρικό πίνακα. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι δεν είναι ευθύνη των συναδέλφων, που μέχρι τώρα δεν απέκτησαν την παιδαγωγική επάρκεια. Δεν την απέκτησαν, είτε γιατί δεν κληρώθηκαν από την ΑΣΠΑΙΤΕ, είτε γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φοιτήσουν σε μεταπτυχιακό αγωγής, είτε γιατί οι σχολές τους δεν κινήθηκαν έγκαιρα ως προς τα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας. 

Ως Ομοσπονδία που εξυπηρετεί το σύνολο των ΕΕΠ - ΕΒΠ: 

- Ζητάμε να επιληφθείτε άμεσα αυτού του σοβαρού θέματος, προκειμένου να διευθετηθεί στην προκήρυξη, που πρόκειται να εκδοθεί για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

- Ζητάμε να δοθεί μία επιπλέον μεταβατική περίοδος για τους συναδέλφους ΠΕ που έχουν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι σήμερα εργασιακά και οικογενειακά τους δεδομένα.

- Ζητάμε να δοθεί η δέουσα προσοχή στο ζήτημα, ώστε να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος με προϋπηρεσία.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΒΟΜΒΑ Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Αφίσα απεργίας
Δικαστήριο: Τέλος στις εξουσιοδοτήσεις Γενικών Συνελεύσεων προς Δ.Σ για απεργία
Η ανάγνωση της απόφασης του δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την απεργία της ΔΟΕ δίνει μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους: Eως ακατόρθωτη πλέον απόφαση...
Δικαστήριο: Τέλος στις εξουσιοδοτήσεις Γενικών Συνελεύσεων προς Δ.Σ για απεργία
logariasmos revma
Λογαριασμοί ρεύματος: «Μπλόκο» σε όσους θέλουν να αλλάξουν πάροχο αλλά έχουν οφειλές
Όσοι έχουν χρέη θα επισημαίνονται με «κόκκινη» ένδειξη και με «πράσινη» όσοι έχουν εξοφλήσει ή κάνει διακανονισμό στις οφειλές του λογαριασμού...
Λογαριασμοί ρεύματος: «Μπλόκο» σε όσους θέλουν να αλλάξουν πάροχο αλλά έχουν οφειλές
eidiki agwgi
Ειδική αγωγή: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών αύριο στο ΥΠΑΙΘ
Την Πέμπτη 29 Σεπτέμβρη 2022 στις 17:00 εκπαιδευτικά σωματεία, ενώσεις γονέων και συλλογικότητες αναπήρων πραγματοποιούν κινητοποίηση στο υπουργείο...
Ειδική αγωγή: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών αύριο στο ΥΠΑΙΘ