Ιδιωτικό σχολείο: Από την αμφισβήτηση και την ασφυξία, στην εμπιστοσύνη και στην ευελιξία
Άρθρο της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ιδιωτική εκπαίδευση

Για την άρση ενός «ασφυκτικού κρατικού παρεμβατισμού» και την παροχή ευελιξίας στα ιδιωτικά σχολεία κάνει λόγο η Νίκη Κεραμέως, ενώ το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με το παρόν νομοσχέδιο, όπως αναφέρει σε άρθρο της στο «Βήμα» η Ν. Κεραμέως, ενισχύεται η ελευθερία των ιδιωτικών σχολείων να διαμορφώνουν χωρίς περιορισμούς πρόσθετες δραστηριότητες εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιοχομένου.

Αναλυτικά το άρθρο της υπουργού Παιδείας στο «Βήμα της Κυριακής»:

Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά σχολεία επιχειρεί να οικοδομήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης της πολιτείας με τους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχει στα ιδιωτικά σχολεία μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία τους, διατηρώντας όμως παράλληλα τις αναγκαίες εκείνες εγγυήσεις για την άσκηση συνεκτικής εποπτείας του εκπαιδευτικού συστήματος και τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η νέα αυτή νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται αρμονικά στη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για ένα πιο ελεύθερο σύγχρονο και καινοτόμο σχολείο. Προσπάθεια που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα με την ψήφιση του νόμου για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Και τη συμπληρώνει υπηρετώντας την ίδια υποκείμενη λογική μεγαλύτερη ευελιξία περισσότερες ευκαιρίες για διαφοροποίηση καλύτερο και περισσότερο εφόδια στους μαθητές μας, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των εκπαιδευτικών μας. Αυτές ακριβώς τις προτεραιότητες υπηρετούν και πολλές από τις παρεμβάσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα για τα δημόσια σχολεία, για παράδειγμα
η εισαγωγή νέων θεματικών στο ωρολόγιο πρόγραμμα όπως ο εθελοντισμός, η επιχειρηματικότητα, ο αλληλοσεβασμός και η διαφορετικότητα, η πρόληψη από εξαρτήσεις, η προστασία του περιβάλλοντος, η
ρομποτική και οι νέες τεχνολογίες, η συστηματικότερη καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης, η ενίσχυση της ανακαλυπτικής μάθησης, η διεύρυνση του θεσμού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, η επένδυση στην επιμόρφωση των δημόσιων εκπαιδευτικών,η αξιολόγηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Τις ίδιες προτεραιότητες και την ίδια υποκείμενη λογική υπηρετεί και το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Επιδιώκουμε μεγαλύτερη ευελιξία και στα ιδιωτικά σχολεία, ευελιξία μάλιστα που συνέχεται εύλογα και αυτονόητα με τη συνταγματική κατοχύρωση της ιδιωτικής εκπαιδευτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και του δικαιώματος επιλογής των γονέων.

Δεν φοβίζει ούτε και απειλεί η όποια διαφοροποίηση των ιδιωτικών σχολείων. Τουναντίον, δυνητικά ενισχύει τον δυναμισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος εν συνόλω το μπολιάζει με νέες ιδέες και βέλτιστες πρακτικές συμβάλλοντας εντέλει στη συνολική αλλαγή του εκπαιδευτικού προτύπου. Προς όφελος όλων.

Κατά δεύτερον, η σημασία της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας έγκειται και στο γεγονός ότι επιχειρεί μια πιο ισορροπημένη στάθμιση μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας συμφερόντων, επιδιώκοντας ενίοτε και τη σύνθεσή τους σε έναν τομέα επιρρεπή σε έντονα φαινόμενα άκριτου κρατικού παρεμβατισμού. Πράγματι, με
πρόσχημα την ανάγκη διασφάλισης ελάχιστων απαιτήσεων προστασίας ενός αγαθού δημόσιου ενδιαφέροντος το κράτος στην Ελλάδα συχνά στραγγαλίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία ή την επιβαρύνει υπέρμετρα σε μια προσπάθεια να την ελέγξει ή να την καθυποτάξει. Θίγεται έτσι ο πυρήνας της επιχειρηματικής ελευθερίας χωρίς παράλληλα
να εξυπηρετείται με τρόπο αναλογικό κάποιο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα το φαινόμενο αυτό είναι
διαδεδομένο και σε άλλους οικονομικούς κλάδους, χωρίς προφανή συσχέτιση με την προστασία δημόσιου αγαθού. Σε τέτοιες συνθήκες, η άρση των στρεβλώσεων και η αποκατάσταση της ισορροπίας ενέχουν και κάποιον συμβολισμό

Είναι προφανές ότι το κράτος στο πλαίσιο άσκησης της συνταγματικά προβλεπόμενης εποπτείας του ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων π. χ ίδιο
βασικό υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών, καθήκοντα και υποχρεώσεις διευθυντών και συλλόγου διδασκόντων, αργίες κ.ά καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους, προσόντα, άδειες, αναπληρώσεις, ελάχιστα όρια αποδοχών κ.ά  Με τον τρόπο αυτόν εξυπηρετείται η ανάγκη διασφάλισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων κατά τρόπο συμβατό με το συνολικό σύστημα λειτουργίας της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιολογεί
καθόλου μη αναλογικές ρυθμίσεις που περιορίζουν υπέρμετρα τα περιθώρια ελευθερίας, ευελιξίας και διαφοροποίησης των ιδιωτικών σχολείων ούτε βεβαίως και το σημερινό συγκεντρωτικό και ασφυκτικό πλαίσιο κρατικού παρεμβατισμού που αναιρεί σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο τον ιδιωτικό χαρακτήρα των σχολείων αυτών. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τα ιδιωτικά σχολεία της χώρας σήμερα: ακαμψία, αμφισβήτηση, καχυποψία, υπερρύθμιση, αδιάκριτα εμπόδια στη διαφοροποίηση και στην καινοτομία, αδυναμία αποτελεσματικής παροχής ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης του συνακόλουθου επιχειρηματικού κινδύνου. Η διόρθωση των στρεβλώσεων αυτών είναι επομένως και ενδεδειγμένη και αναγκαία.

Προς το σκοπό αυτόν ενισχύεται πλέον η δυνατότητα και ευελιξία των ιδιωτικών σχολείων να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και να διαμορφώνουν και να οργανώνουν με μεγαλύτερη ελευθερία το πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό
τους. Διευρύνονται οι δυνατότητές τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό τους, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και του διορισμού διευθυντών αλλά και της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών. Αίρονται οι περιορισμοί στη χρήση των εγκαταστάσεων και υποδομών τους, ώστε να είναι
εφικτή η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους. Τα αναμενόμενα οφέλη πολλαπλά: ουσιαστικότερη αντιστοίχιση με τις επιλογές των γονέων, νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, πάνω από όλα όμως βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους μαθητές.


 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

 

σχετικά άρθρα

Κωνσταντόπουλος σε Κεραμέως για Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο: Υπάρχουν υποδομές και 100 ενδιαφερόμενοι, αλλά το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται
Κωνσταντόπουλος σε Κεραμέως για Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο: Υπάρχουν υποδομές και 100 ενδιαφερόμενοι, αλλά το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται
Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το Κίνημα Αλλαγής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος για την Ίδρυση...
Κωνσταντόπουλος σε Κεραμέως για Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο: Υπάρχουν υποδομές και 100 ενδιαφερόμενοι, αλλά το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Επιστολή του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους 19 δήμους των Βρυξελλών, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών