Ιωάννης Τσάκνης: Το ΠΑ.Δ.Α. μπορεί να μετεξελιχτεί σε ένα πρότυπο πανεπιστήμιο, δυναμικό, αδέσμευτο και αυτοδιοικούμενο
Η αριστεία στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της έρευνας και η δημιουργία επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις σε εθνικό και διεθνές πεδίο είναι οι προτεραιότητες που θέτει για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο υποψήφιος πρύτανης και καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμωω της Σχολής Επιστημών Τροφίμων, Ιωάννης Τσάκνης. 

Χαρακτηρίζει σημαντικό το γεγονός ότι με την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου δόθηκε η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας. Εστιάζοντας στα προβλήματα, υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπρόσθετες υποδομές καθώς οι υπάρχουσες δεν επαρκούν και να στελεχωθούν τα τμήματα με διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Τέλος, εκτιμά πως η διαμόρφωση του ενιαίου ακαδημαϊκού χάρτη έχει μόνο πλεονεκτήματα, μιας και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα είχαν καταγραφεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως Ιδρύματα δεύτερης κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι οι καθηγητές των Τ.Ε.Ι. στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν κάτοχοι διδακτορικών τίτλων και διεξήγαγαν έρευνα υψηλού επιπέδου.

Συνέντευξη στη Χρύσα Βαϊνανίδη

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετρά ένα περίπου χρόνο ζωής μετά από την ενοποίηση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Πώς θα χαρακτηρίζατε την πορεία του μέχρι σήμερα; 

Το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θεμελιώθηκε στα  δύο καταξιωμένα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας και Πειραιά, ως ένα  πολυθεματικό Πανεπιστήμιο θεωρητικού και τεχνολογικού χαρακτήρα και έχει ως στόχο να παρέχει ποιοτικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και να συμβάλλει στη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Χώρας. Δυστυχώς ενώ στα ΑΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά διεξήγετο σημαντική σε μέγεθος και ποιότητα έρευνα, δεν είχε δοθεί από το νόμο δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.  Είναι σημαντικό ότι με την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου  δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών, που περιλαμβάνει την εκπόνηση  διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας.  Στόχος του  νέου πανεπιστημίου είναι η αριστεία στην εκπαίδευση και η δημιουργία επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις σε εθνικό και διεθνές πεδίο,  καθώς και η δημιουργία νέων ερευνητών. Οι απόφοιτοι των προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών θα στελεχώσουν με επιτυχία το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας. Στόχος μας είναι, τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών να αποτελέσουν για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης.

Όμως, για να μπορέσει το νεοσύστατο πανεπιστήμιο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για παροχή υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν: (1)  τις υποδομές, διότι είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας και οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν τόσο για την εκπαίδευση  των φοιτητών όσο και τη διεξαγωγή της έρευνας, (2) την αναγκαία στελέχωση των Τμημάτων με μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π  Ε.ΔΙ.Π και Ε.ΤΕ.Π. 

2. Ποιο είναι το διακύβευμα των επερχόμενων πρυτανικών εκλογών στο ΠΑΔΑ; Τι διεκδικείτε με την ψήφο των Πανεπιστημιακών;

Στόχος μου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) να εξελιχθεί σε  ένα δυναμικό, αδέσμευτο και αυτοδιοικούμενο πανεπιστήμιο που θα παρέχει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από συντονισμένη συλλογική προσπάθεια,  θα εστιάζει στην αριστεία και στην  καινοτομία, θα συμμετέχει στα κοινωνικά δρώμενα, θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Το ΠΑ.Δ.Α. μπορεί και πρέπει να μετεξελιχτεί σε ένα πρότυπο πανεπιστήμιο στον Ελλαδικό χώρο, που θα αποτελεί μια κοιτίδα δημοκρατίας και ελεύθερης διακίνησης ιδεών.

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω το πρώτο εκλεγμένο Πρυτανικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού που θα καθορίζει βασικούς άξονες και προτεραιότητες δράσης, το οποίο θα τεθεί σε γόνιμο διάλογο με τα  μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να ψηφιστεί από τη Σύγκλητο. Η σύνδεση του στρατηγικού σχεδιασμού με έναν επικαιροποιημένο Οργανισμό και ένα λειτουργικό Εσωτερικό Κανονισμό  είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής αυτοτέλειας, τη βελτιστοποίηση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος, προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τη δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου ενισχύοντας το κύρος και τη διεθνή του αναγνώριση.

3. Ποια η γνώμη σας για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη που διαμορφώνεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση;

Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχει μόνο πλεονεκτήματα  και θα συμβάλλει να απαλλαγεί ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας από αγκυλώσεις του παρελθόντος που θεωρούσε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) δεύτερης κατηγορίας, παρότι ήδη με το Ν.2916/2001 είχαν ενταχθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι καθηγητές των Τ.Ε.Ι.  στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν κάτοχοι διδακτορικών τίτλων και διεξήγαγαν έρευνα υψηλού επιπέδου παρόλο που δεν είχαν τη δυνατότητα να επιβλέψουν διδακτορικές διατριβές. Επίσης, στα Προγράμματα ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ Ι & ΙΙ συνεργάστηκαν περισσότερα από 100 Πανεπιστημιακά Τμήματα με αντίστοιχα των Τ.Ε.Ι και είχαν οργανωθεί κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  μεταξύ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Οι καθηγητές των ΤΕΙ είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκλεκτορικά σώματα μαζί με μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων καθώς και σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές επίβλεψης υποψηφίων διδακτόρων. Παρόλα αυτά τα ΤΕΙ καταγράφηκαν στη συνείδηση της κοινωνίας αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδίως των πανεπιστημιακών, ως Ανώτατα Ιδρύματα δεύτερης κατηγορίας και δεν είχαν όλες τις θεσμικές δυνατότητες να αναπτυχθούν επιστημονικά, ακαδημαϊκά αλλά και οικονομικά. Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης απελευθερώνει δυνάμεις προς όφελος των φοιτητών και της χώρας και υλοποιείται επιτέλους ο ενιαίος χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας.
 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»
«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»
«Η δημαρχία Μπακογιάννη που έδωσε μέσα σε μια συνεδρίαση 2.000.000 ευρώ για την πιλοτική εφαρμογή του "μεγάλου περίπατου", δε βρήκε να δώσει ούτε ένα...
«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»
Δέκα μαθητές μιλούν για την αφαίρεση των καλλιτεχνικών και των κοινωνικών επιστημών από τα σχολεία
Δέκα μαθητές μιλούν για την αφαίρεση των καλλιτεχνικών και των κοινωνικών επιστημών από τα σχολεία
Το alfavita.gr δημοσιεύει την άποψη δέκα μαθητών για τα νέα ωρολόγια προγράμματα της Δευτεροβάθμιας
Δέκα μαθητές μιλούν για την αφαίρεση των καλλιτεχνικών και των κοινωνικών επιστημών από τα σχολεία