Τα κριτήρια επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα καλλιτεχνικά σχολεία
Δείτε το ΦΕΚ

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας ορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

σχετικά άρθρα