Διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/τριών στα ΕΠΑ.Λ
Μετά από σχετικά ερωτήματα το Yπουργείο Παιδείας απέστειλε στα ΕΠΑΛ τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

 Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μαθητών/-τριών που ζητούν να εγγραφούν και έχουν επιβεβαιωθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-eggrafes» είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθητών/-τριών που μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική μονάδα, τότε προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι μαθητές/-τριες οι οποίοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο).

 Εάν ο αριθμός των μαθητών/-τριών οι οποίοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο είναι μικρότερος από ή ίσος με τον αριθμό των μαθητών/-τριών τους/τις οποίους/-ες μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική μονάδα, τότε εγγράφονται όλοι/-ες όσοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο). Για τις θέσεις που ενδεχομένως παραμείνουν κενές, διενεργείται κλήρωση ανάμεσα σε όσους/-ες μαθητές/-τριες κατέχουν άλλο τίτλο.

Εάν ο αριθμός των μαθητών/-τριών οι οποίοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθητών/-τριών τους/τις οποίους/-ες μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική μονάδα, τότε διενεργείται κλήρωση μόνο μεταξύ αυτών των μαθητών/-τριών. Επίσης, στις περιπτώσεις αδερφών, εάν ο ένας/ μία αδερφός/-ή είναι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε οποιαδήποτε τάξη των ΕΠΑ.Λ., ο άλλος αδελφός ή η άλλη αδελφή που επιθυμεί να εγγραφεί σε ΕΠΑ.Λ., εγγράφεται κατά προτεραιότητα. Τέλος, εάν αδέρφια επιθυμούν να εγγραφούν σε τάξη/τάξεις ΕΠΑ.Λ. στην οποία/στις οποίες διενεργείται κλήρωση, αυτά συμμετέχουν στην κλήρωση και εφόσον κληρωθεί ο ένας/ μία από τους/τις δύο, ο/η άλλος/-η εγγράφεται κατά προτεραιότητα. 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα