Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών ΔΙΕΚ- Τα ονόματα
Δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα 

Με δεδομένο ότι από 25/5/2018 κατέστη υποχρεωτική η ισχύς του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων πραγματοποιείται λόγω εκκινήσεως της σχετικής διαδικασίας (αριθ. Προκήρυξης Κ1/53105/30-03-2018) πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού και στο πλαίσιο των συνταγματικών αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Δείτε εδώ τους πίνακες αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα