Ανασυγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ: Αττικής, Κεν. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιόνιων Νήσων Β. Αιγαίου
Ανασυγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ

Δείτε τα έγγραφα αναλυτικά σε μορφή pdf

 Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας -   

 «Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας» 

 Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Θεσσαλίας 

Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου 

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κρήτης 


  Aνασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων 

 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

best of network

σχετικά άρθρα