ΕΒΠ

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: 72 πρόσληψεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ονόματα)
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: 72 πρόσληψεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ονόματα)
«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: 72 πρόσληψεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ονόματα)