ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα για τις προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Σχολή ΑμεΑ
ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα για τις προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Σχολή ΑμεΑ
Αποτελέσματα των αιτήσεων για τις προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού από τον ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα για τις προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Σχολή ΑμεΑ