ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

98 Εκπαιδευτές στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού- Προκήρυξη
98 Εκπαιδευτές στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού- Προκήρυξη

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση...

98 Εκπαιδευτές στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού- Προκήρυξη