ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε 19 Δήμους σε όλη τη χώρα
Προσλήψεις σε Δήμους σε όλη τη χώρα για συνολικά 220 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων

Το Alfavita συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τις προκηρύξεις που τρέχουν αυτή την περίοδο για προσλήψεις σε 19 Δήμους σε όλη την Ελλάδα που αφορούν συνολικά 220 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε αναλυτικά τις ενεργές προκηρύξεις:

Δήμος Κω - 88 θέσεις

Ο Δήμος Κω ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα οχτώ (88) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερα εδώ...

Δήμος Νότιου Πηλίου - 8 θέσεις

Ο Δήμος Νότιου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Θήβας - 14 θέσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Τριφυλίας - 4 θέσεις

Ο Δήμος Τριφυλίας ανακοινώνει την απασχόληση 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νέστου - 4 θέσεις

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

meeting-jobs_ergasia_asep.jpg

Δήμος Εορδαίας - 6 θέσεις

Πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Μαραθώνος - 12 θέσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Πληροφορίες στο Δήμο Μαραθώνος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ επικοινωνίας 22943 20525).

Δήμος Ανατολικής Μάνης - 3 θέσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης που εδρεύει στο Γύθειο Ν. Λακωνίας

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αστυπάλαιας - 2 θέσεις

Ο Δήμος Αστυπάλαιας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νέας Προποντίδας - 4 θέσεις

Πρόσληψη προσωπικού, και συγκεκριμένα την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως την 31η .3.2021 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νότιας Κέρκυρας - 5 θέσεις

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονική διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - 13 θέσεις

Πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος καθώς και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Ληξουρίου - 8 θέσεις

Ο Δήμος Ληξουρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Κρωπίας - 19 θέσεις

Πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, δέκα έξι (16) ατόμων ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Εργατών Καθαριότητας και τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου Η σχέση εργασίας, θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νότιας Κυνουρίας - 5 θέσεις

pρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής - 4 θέσεις

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Κυθήρων - 4 θέσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αλεξάνδρειας - 2 θέσεις

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, για την υλοποίηση του Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Πρέβεζας - 15 θέσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρέβεζας

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Μαρτίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΔΑΣΚΑΛΑ
Τοξικό το κλίμα στα σχολεία λίγο πριν διακοπές του Πάσχα λόγω των πιέσεων του υπουργείου Παιδείας
Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών βιώνει υψηλή ή μεσαία συναισθηματική εξάντληση, ενώ καταγράφεται επίσης ότι ένα ακόμη μεγαλύτερο τμήμα...
Τοξικό το κλίμα στα σχολεία λίγο πριν διακοπές του Πάσχα λόγω των πιέσεων του υπουργείου Παιδείας
10 γυμνασιο παπαγου
Τεράστια επιτυχία: Το «ψηφιακό» Υπουργείο άφησε 345 μαθητές με κενά εκπαιδευτικών από την αρχή της χρονιάς ως τώρα!
Λήγει το σχολικό έτος κι ακόμα να καλύψουν τα κενά -και μάλιστα στην Αθήνα, στου Παπάγου! Στα «κάγκελα» οι γονείς...
Τεράστια επιτυχία: Το «ψηφιακό» Υπουργείο άφησε 345 μαθητές με κενά εκπαιδευτικών από την αρχή της χρονιάς ως τώρα!
w29-81121enisxytikhdidaskalia.jpg
Ενισχυτική Διδασκαλία: Πώς ένας απαραίτητος θεσμός για τους μαθητές κατέληξε σε «πρεκαριάτο» για τους εκπαιδευτικούς...
Το πρεκαριάτο, από το λατινικό precarious (που σημαίνει αβέβαιος, ανασφαλής), είναι όρος που εμφανίζεται από τη δεκαετία του '80 για τα σύγχρονα...
Ενισχυτική Διδασκαλία: Πώς ένας απαραίτητος θεσμός για τους μαθητές κατέληξε σε «πρεκαριάτο» για τους εκπαιδευτικούς...
teachers
Μισθοδοσία μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους
Η μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πραγματοποιείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)
Μισθοδοσία μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους