ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε 19 Δήμους σε όλη τη χώρα
Προσλήψεις σε Δήμους σε όλη τη χώρα για συνολικά 220 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων

Το Alfavita συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τις προκηρύξεις που τρέχουν αυτή την περίοδο για προσλήψεις σε 19 Δήμους σε όλη την Ελλάδα που αφορούν συνολικά 220 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε αναλυτικά τις ενεργές προκηρύξεις:

Δήμος Κω - 88 θέσεις

Ο Δήμος Κω ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα οχτώ (88) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερα εδώ...

Δήμος Νότιου Πηλίου - 8 θέσεις

Ο Δήμος Νότιου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Θήβας - 14 θέσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Τριφυλίας - 4 θέσεις

Ο Δήμος Τριφυλίας ανακοινώνει την απασχόληση 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νέστου - 4 θέσεις

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

meeting-jobs_ergasia_asep.jpg

Δήμος Εορδαίας - 6 θέσεις

Πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Μαραθώνος - 12 θέσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Πληροφορίες στο Δήμο Μαραθώνος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ επικοινωνίας 22943 20525).

Δήμος Ανατολικής Μάνης - 3 θέσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης που εδρεύει στο Γύθειο Ν. Λακωνίας

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αστυπάλαιας - 2 θέσεις

Ο Δήμος Αστυπάλαιας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νέας Προποντίδας - 4 θέσεις

Πρόσληψη προσωπικού, και συγκεκριμένα την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως την 31η .3.2021 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νότιας Κέρκυρας - 5 θέσεις

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονική διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - 13 θέσεις

Πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος καθώς και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Ληξουρίου - 8 θέσεις

Ο Δήμος Ληξουρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Κρωπίας - 19 θέσεις

Πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, δέκα έξι (16) ατόμων ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Εργατών Καθαριότητας και τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου Η σχέση εργασίας, θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Νότιας Κυνουρίας - 5 θέσεις

pρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής - 4 θέσεις

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Κυθήρων - 4 θέσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αλεξάνδρειας - 2 θέσεις

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, για την υλοποίηση του Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Πρέβεζας - 15 θέσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρέβεζας

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Μαρτίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάρε εξ αποστάσεως Αγγλικά B2,C2 ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε προφορικά - Έκθεση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ σε 10 ημέρες Εξ αποστάσεως για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

 

σχετικά άρθρα

Κακοποίηση παιδιών: Όχι στη συγκάλυψη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Κακοποίηση παιδιών: Όχι στη συγκάλυψη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Αρσάκεια: Όχι στη συγκάλυψη της κακοποίησης παιδιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα λένε οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις Δευτεροβάθμιας...
Κακοποίηση παιδιών: Όχι στη συγκάλυψη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Περισσότεροι από 20 μετασεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ μετά τον τελευταίο σεισμό των 5,9 Ρίχτερ καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ελασσόνα
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Αξιολογία και αξιολόγηση (Α΄Μέρος)
Αξιολογία και αξιολόγηση (Α΄Μέρος)
Γράφει για την αξιολόγηση ο Γιάννης Σπυράλατος είναι Θεολόγος, Φιλόλογος και Ιστορικός της Φιλοσοφίας, μέλος του ‘’Εκπαιδευτικού Ομίλου’’ και της ΣΕ...
Αξιολογία και αξιολόγηση (Α΄Μέρος)