ΑΣΕΠ-διορισμοί-εκπαιδευτικών
Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε φορείς - Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 3 Δεκεμβρίου

Στις 17 Νοέμβρη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το ΦΕΚ για την προκήρυξη 23 νέων  προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και αφορά τον διαγωνισμό 4Ε/2020 που είχε γίνει γνωστό από το ΑΣΕΠ την προηγούμενη βδομάδα.

Οι θέσεις αφορούν τους εξής φορείς: 

«Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων-14 θέσεις)

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών- 7 θέσεις)

«Συνήγορος του Καταναλωτή» (2 θέσεις)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ΦΕΚ πρόκειται για την:

Πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά είκοσι τριών (23) θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- Δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

- Επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση, η οποία μετά την πάροδο διετίας δύναται να μετατραπεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

- Δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, έχει αποστολή την εφαρμογή του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄ 93), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Οι αρμοδιότητες των υποψηφίων που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. Νομικών (κωδ. 10001) είναι μεταξύ άλλων:

- Η διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων, η διερεύνηση και κατάταξη των καταγγελιών κατ’ εφαρμογήν του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος μοριοδότησης, ο έλεγχος των γνωστοποιήσεων, καθώς και η εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η εξέταση συγκεκριμένου κλάδου της ελληνικής οικονομίας.

- Η σύνταξη εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο της Ε.Α. και την Ολομέλεια της Ε.Α., η επικουρία των επιφορτισμένων με τη σύνταξη εισηγήσεων μελών της Ε.Α.

- Ο έλεγχος της τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά στο απόρρητο των επιχειρηματικών πληροφοριών.

- Η επικουρία του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Ε.Α..

- Η παροχή στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΟΣΑ ή σε άλλους οργανισμούς ή οργανώσεις, επίβλεψη και έλεγχος των μελετών και ερευνών αγοράς, παρακολούθηση των υποθέσεων ανταγωνισμού που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

- Η επικοινωνία και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προετοιμασία της συμμετοχής και η εκπροσώπηση της Ε.Α. σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN), στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN) καθώς και σε κάθε άλλη διεθνή συνεργασία

Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Πάρτε την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 1000 ΕΥΡΩ: Ξεκινήστε εδώ για την ΑΤΤΙΚΗ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για όλο το δημόσιο: Όλη η ύλη εδώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Θεατρολόγοι, εικαστικοι
Θεατρολόγοι-Εικαστικοί: Νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για μόνιμους διορισμούς, σύσταση οργανικών θέσεων
Την Πέμπτη 7 Δεκέμβρη στις 14:00
Θεατρολόγοι-Εικαστικοί: Νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για μόνιμους διορισμούς, σύσταση οργανικών θέσεων
damasi_tirnavou
Δαμάσι Τυρνάβου: Μόνο 5 από τις 180 οικογένειες πήραν αποζημίωση για τα σπίτια τους μετά τον σεισμό - Τρία χρόνια ζουν σε κοντέινερ
Η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ),
Δαμάσι Τυρνάβου: Μόνο 5 από τις 180 οικογένειες πήραν αποζημίωση για τα σπίτια τους μετά τον σεισμό - Τρία χρόνια ζουν σε κοντέινερ