Γενικό Λύκειο: Τα νέα προγράμματα σπουδών σε 4 μαθήματα - ΦΕΚ
Τα προγράμματα σπουδών σε Φιλοσοφία, Βιολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγής και Ξένες Γλώσσες

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Φιλοσοφίας της Β’ τάξης, της Βιολογίας των τριών τάξεων, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης  και των Ξένων Γλωσσών όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου, δημοσιεύθηκαν σήμερα σε ΦΕΚ.

Φιλοσοφία

Η Φιλοσοφία ως δραστηριότητα Καθώς γενική συμφωνία για το τι είναι Φιλοσοφία δεν υπάρχει, μας απασχολεί περισσότερο το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή. Η Φιλοσοφία, λοιπόν, επιδιώκει να καταστήσει τους ανθρώπους ικανούς να νοηματοδοτούν τις πράξεις τους και να διαμορφώνουν μια τέχνη του βίου. Με άλλα λόγια, φιλοσοφούμε για να μάθουμε να ζούμε. Η Φιλοσοφία, σε όλες τις εποχές, καταπιάστηκε με θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον εαυτό μας, τον κόσμο, φυσικό και υπερφυσικό, και τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με αυτόν και με τους άλλους ανθρώπους. Η διερώτηση, η αμφιβολία, η αμφισβήτηση, η ανάλυση και η σύνθεση, η επιχειρηματολογία αποτελούσαν πάντοτε τα εργαλεία αυτής της μελέτης και τα συμπεράσματα ενσωματώνονταν στις μεγάλες αφηγήσεις που καθοδηγούσαν τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι φιλόσοφοι, από την αρχαιότητα μέχρι και τoυς νεότερους χρόνους, έδωσαν πολλές διαφορετικές -συχνά αντιφατικές- απαντήσεις στα ερωτήματα που τους απασχολούσαν. Όμως, παρά τις πολλές απαντήσεις, σε μεγάλο βαθμό συναρτώμενες με την ιστορικότητά τους, τα ερωτήματα παρέμειναν περίπου τα ίδια: - Τι υπάρχει πραγματικά και πώς είναι αυτό που υπάρχει; - Τι μπορούμε να γνωρίσουμε και με ποιον τρόπο; - Ποιος είναι ο ηθικά ορθότερος τρόπος να ζούμε; - Ποιος είναι ο δικαιότερος τρόπος οργάνωσης των κοινωνιών μας; - Τι είναι (το) ωραίο στη φύση και στην τέχνη;

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ξένες Γλώσσες

Σε συνέχεια του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο (ΕΠΣΞΓ), το Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στο Γενικό Λύκειο (ΠΣ-ΓΛ) είναι κοινό για όλες τις ξένες γλώσσες του Γενικού Λυκείου και αποτελεί εργαλείο για τη διδασκαλία και μάθηση κοινωνικά προσδιορισμένης χρήσης της γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοημάτων, όπως αυτά δηλώνονται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους μέσω διαφορετικών ειδών γραπτών και προφορικών κειμένων. Η ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας, γλωσσικής επίγνωσης, διαπολιτισμικής συνείδησης και διαμεσολαβητικής ικανότητας των μαθητών/- τριών του Γενικού Λυκείου πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης γενικότερων γνώσεων σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της εκάστοτε γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας. Στο ΠΣ-ΓΛ προδιαγράφονται οι προσδοκώμενοι επικοινωνιακοί στόχοι και οργανώνεται η γλωσσική ύλη ανά επίπεδο επικοινωνιακής γλωσσικής επάρκειας με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ΠΣ έχει ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόσει ο/η μαθητής/-τρια με την ολοκλήρωση κάθε μαθησιακής διαδικασίας. Κατά συνέπεια, όλες οι παράμετροι της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας εξαρτώνται από τον καθορισμό των Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΠΜΑ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η Βιολογία, ως επιστήμη της ζωής, μελετά τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της ζωής, δηλαδή τους οργανισμούς στο περιβάλλον όπου ζουν, ενώ ένα μεγάλο τμήμα των μελετών αυτών αφορά έμμεσα ή άμεσα τον ίδιο τον άνθρωπο. Η Βιολογία, όπως και οι υπόλοιπες φυσικές επιστήμες (Φ.Ε.), αποτελεί σημαντικό κομμάτι του επιστημονικού πολιτισμού μας, καθώς οι σύγχρονες εφαρμογές της συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στον άνθρωπο, όσο και στο έμβιο και άβιο περιβάλλον του πλανήτη. Στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας, υπό την εκπαιδευτική του διάσταση, έχουμε σε ισχύ κοινές πρακτικές και παραδοχές όλων των Φ.Ε., όπως η εκκίνηση από την εμπειρική γνώση και η λογική πορεία για τον έλεγχο μιας υπόθεσης. Η επιστημονική μέθοδος της Βιολογίας προϋποθέτει τη συλλογή εμπειρικών πληροφοριών και την αξιολόγησή τους για την ερμηνεία των βιολογικών φαινομένων ή διαδικασιών. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και σημαντικές διαφορές της Βιολογίας από τις υπόλοιπες Φ.Ε., που προκύπτουν από την πολυπλοκότητα οργάνωσης και ρύθμισης των έμβιων όντων, από την ισχύ του τυχαίου γεγονότος και την πιθανότητα, αλλά και την ποικιλομορφία και τέλος από τη δυνατότητα ερμηνείας των βιολογικών φαινομένων στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της ζωής (π.χ. ατομικό, πληθυσμιακό επίπεδο κ.λπ.).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ως γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στην Α’ τάξη Λυκείου. Eπιχειρεί την εξοικείωση και την κριτική προσέγγιση των μαθητών/-τριών με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα μέσω ερευνητικών ερωτημάτων, δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Ως σχολικό μάθημα αποσκοπεί στην εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε διαδικασίες μέσω των οποίων θα αποκτήσουν γνώσεις, θα καλλιεργήσουν στάσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να γίνουν υπεύθυνοι, ενεργοί, δημοκρατικοί πολίτες, άνθρωποι με κριτική ικανότητα και δημιουργική δράση. Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν στηρίζονται στον άξονα της σχέσης αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης αφενός μεταξύ ατόμου και κοινωνίας και αφετέρου μεταξύ ατόμου και επιμέρους κοινωνιών και της διεθνούς κοινότητας. Η καλλιέργεια αξιών και η υιοθέτηση νοοτροπιών και στάσεων σχετίζονται άμεσα με συμπεριφορές που αρμόζουν στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία και αφορούν την ενεργή, συμμετοχική, δημοκρατική κοινωνική συμπεριφορά με ατομική ευθύνη και κριτικό πνεύμα σε θέματα κοινωνικής συνοχής, ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, ελευθερίας, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού της ετερότητας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πως να χάσετε λίπος από την κοιλιά: Μια γρήγορη και αποτελεσματική δίαιτα και προπαντός υγιεινή

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα