Σχολεία- eTwinning: Η Εγκύκλιος για την υλοποίηση προγραμμάτων
Δείτε τις οδηγίες για τη σωστή λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων eTwinning

Εγκύκλιο ξέδωσε το υπ. Παιδείας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021. Τα σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Ειδικότερα: 

«Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021»

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Το eTwinning (www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει εύρος δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως βασική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος eLearning Programme.

Σταδιακά, από το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη Δια Βίου Μάθηση και, εν συνεχεία, αποτέλεσε μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius για τα σχολεία. Το eTwinning, από το 2014, ενισχύεται διαρκώς ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) και πλέον κατέχει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα του eTwinning σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν περισσότεροι από 820.000 εκπαιδευτικοί πάνω από 209.000 σχολικές μονάδες και έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 108.000 συνεργατικά έργα έως σήμερα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 29.000 εκπαιδευτικοί από περίπου 9.100 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα περίπου 17.100 συνεργατικά έργα. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Σχεδιασμός και έγκριση προγραμμάτων eΤwinning

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του eTwinning (www.etwinning.net) και ακολουθούν τα βήματα που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm. Ο/Η εκπαιδευτικός, μέσω της πλατφόρμας του eTwinning μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του για συνεργασία και τις θεματικές που τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας μπορεί να αναζητήσει συνεργάτες από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να υλοποιήσουν από κοινού ένα έργο.

1.1 Συνεργαζόμενες χώρες

Στο eTwinning συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Kροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία. Tο eΤwinning plus ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και είναι μία μερική επέκταση του eTwinning σε γειτονικές χώρες. Η πολιτική γειτονίας της Ευρώπης αναπτύχθηκε το 2004 και έχει στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών. Συγκεκριμένα, το eTwinning Plus αφορά στις εξής χώρες: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ιορδανία, Ουκρανία, Λίβανο και Τυνησία.

1.2. Κατηγορίες προγραμμάτων eTwinning

Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υλοποιήσουν προγράμματα eTwinning που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

α. Ευρωπαϊκά έργα eTwinning

Για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου eTwinning συνεργάζονται εκπαιδευτικοί από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning (παρ. 1.1. του παρόντος εγγράφου). Για τη συγκρότηση των παιδαγωγικών ομάδων κατά το σχεδιασμό ευρωπαϊκών έργων eTwinning οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εξής: Τα έργα στο eTwinning προϋποθέτουν τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος και η συμμετοχή του κάθε μέλους της παιδαγωγικής ομάδας θα πρέπει να είναι διακριτός και να τεκμηριώνεται μέσα από την περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν. Οι ιδρυτές (συντονιστές/στριες εκπαιδευτικοί) ενός έργου θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των μελών της παιδαγωγικής ομάδας επιτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων (στα έργα eTwinning που συμμετέχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ο συντονισμός του έργου, καθώς και η επικοινωνία/συνεργασία μεταξύ των συνεργατών είναι δύσκολο να επιτευχθεί).

Ο αριθμός των Ελλήνων συνεργατών ενός ευρωπαϊκού έργου προτείνεται να μην είναι δυσανάλογος με αυτό των εταίρων από άλλες χώρες, καθώς με τον τρόπο αυτό δεν ενισχύεται η ευρωπαϊκή/διεθνής διάσταση των έργων (θα πρέπει να αποφεύγεται, για παράδειγμα, η συμμετοχή δέκα (10) Ελλήνων εκπαιδευτικών και ενός ή δύο μόνο συνεργατών από άλλες χώρες).

β. Εθνικά έργα eTwinning

Τα Εθνικά Έργα eTwinning υλοποιούνται μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σχολικών μονάδων από την ίδια χώρα. Σε περίπτωση που κάποιος/α εκπαιδευτικός επιθυμεί να εξοικειωθεί με τα εργαλεία του eTwinning, μπορεί να ξεκινήσει ένα εθνικό έργο στο οποίο θα συμμετέχει ένας/μία (1) τουλάχιστον ακόμη εκπαιδευτικός από την Ελλάδα από διαφορετική σχολική μονάδα. Με τα Εθνικά έργα eTwinning, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα Twinspace, μια ασφαλής πλατφόρμα ορατή μόνο στους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε κάποιο έργο. Συνιστάται στις σχολικές μονάδες που έχουν υλοποιήσει εθνικά έργα eTwinning κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη (1-2 εθνικά έργα), να προχωρήσουν σε συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους (ευρωπαϊκά έργα eTwinning), ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες να επωφεληθούν στον μέγιστο βαθμό από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν.

γ. Ενδοσχολικά έργα eTwinning

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και μόνο για την περίοδο κατά την οποία τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας, το eTwinning έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας, να υλοποιήσουν μαζί ένα συνεργατικό έργο (project), κάνοντας χρήση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (chat, forum, εργαλείο τηλεδιάσκεψης, εργαλείο δημοσκοπήσεων, συνεργατικό εργαλείο δημοσίευσης φωτογραφιών/βίντεο/κειμένων κ.ά.).

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας του Covid-19, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ενδοσχολικών έργων eTwinning και χρήσης της πλατφόρμας του eTwinning για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021).

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Πριν τις γιορτές πιθανόν θα ανοίξουν τα σχολεία: Νέες δηλώσεις Κεραμεώς

Tο περιζήτητο σεμινάριο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Παν.Αιγαίου για μόρια - Γιατί εκτοξεύτηκε η ζήτησή του

Μητσοτάκης: Πρώτα θα ανοίξουν τα δημοτικά

Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο για διορισμούς στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλήνιες 2021: Μόνο οι μαθητές υποβάλλουν το Νοέμβριο αίτηση συμμετοχής

 


 

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός-Κατερίνη: Θρήνος για το χαμό του συζύγου της 29χρονης που πέθανε λίγο μετά τον τοκετό
Κορονοϊός-Κατερίνη: Θρήνος για το χαμό του συζύγου της 29χρονης που πέθανε λίγο μετά τον τοκετό
Ο 38χρονος «έφυγε» νικημένος από τον κορονοϊό ένα χρόνο μετά το χαμό της 29χρονης συζύγου του, αφήνοντας πίσω ένα κοριτσάκι ενός έτους
Κορονοϊός-Κατερίνη: Θρήνος για το χαμό του συζύγου της 29χρονης που πέθανε λίγο μετά τον τοκετό
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Οι περιοχές που ανησυχούν περισσότερο τις υγειονομικές αρχές, λόγω κορονοϊού - Ποιες βρίσκονται στο «κόκκινο» σύμφωνα με το Νίκο Χαρδαλιά
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;
Άρχισε η συζήτηση για την ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων… Και αναρωτιόμαστε εύλογα. Άραγε με ποιον τρόπο;
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;