ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οδηγίες για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ, ΔΕ και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες
Οδηγίες για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ, ΔΕ και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες
Υπουργείο Παιδείας
Οδηγίες για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ, ΔΕ και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες
Οι Παρεμβάσεις ΔΕ για την επιλογή Διευθυντών: Να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες ονομαστικά
Οι Παρεμβάσεις ΔΕ για την επιλογή Διευθυντών: Να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες ονομαστικά
Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση των Παρεμβάσεων ΔΕ για την επιλογή διευθυντών
Οι Παρεμβάσεις ΔΕ για την επιλογή Διευθυντών: Να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες ονομαστικά