ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

axiologisi_231218_1223.jpeg
Η σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αξιολόγηση ως απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Βήματα Εκπαιδευτικής Σχεδίασης και Διαδικασίας
Η σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αξιολόγηση ως απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας