golearn-engl_970-250
Thumbnail
Τα πραγματικά στοιχεία κάνουν σκόνη την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι δίνει και αυξήσεις στους δημόσιους υπάλληλους

Ο νόμος 4354/15 που ψήφισε πριν από ένα μήνα περίπου η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και, μεταξύ άλλων, αφορά και στο μισθολόγιο στο Δημόσιο, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα προηγούμενα αντεργατικά μισθολόγια των κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό, άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα περισσότερα (22 από τα 39) και τα πιο σημαντικά από τα άρθρα.

Με το νέο μισθολόγιο δίνονται χαμηλότεροι μισθοί από τους προηγούμενους για τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός του μισθολογίου, σημειώνουμε τα εξής:

Ο νέος νόμος χορηγεί ένα μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος βασικός μισθός, για κάθε δύο χρόνια υπηρεσίας για τους εργαζόμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και κάθε τρία χρόνια για υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Το πέρασμα από το κατώτερο στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο ονομάζεται «μισθολογική εξέλιξη».

Ουσιαστικά, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο είναι μηχανισμός μισθολογικής ωρίμανσης και λειτουργούν όπως οι διετίες, τριετίες ή άλλος χρόνος που προβλέπεται στον Ιδιωτικό Τομέα.

Σε αυτά τα μισθολογικά κλιμάκια, ο νέος νόμος αντιστοίχισε μισθούς μικρότερους ακόμα κι από αυτούς που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος (όπου τα μισθολογικά κλιμάκια δίνονταν ανά διετία για όλους), ο οποίος δεν εφαρμόστηκε, επειδή τελικά «πάγωσε» η μισθολογική εξέλιξη.


Η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των μισθών, που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο αντιλαϊκών μισθολογίων, επιβεβαιώνεται και από το έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Γ. Χουλιαράκης. Εκεί φαίνεται καθαρά πως με το νέο μισθολόγιο, η συγκυβέρνηση μειώνει τη μισθολογική δαπάνη κατά 28,8% συγκριτικά με το προηγούμενο μισθολόγιο (βλ. πίνακα, μεταφρασμένος από τον πρωτότυπο πίνακα που έδωσε ο υπουργός στην αγγλική γλώσσα).

Συγκεκριμένα, το νέο μισθολόγιο προκαλεί δαπάνη ύψους σχεδόν 1,7 δισ. ευρώ, ενώ αν εφαρμοζόταν το παλιό μισθολόγιο θα έπρεπε να καταβληθούν σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ (είναι το συνολικό ποσό που έχασαν οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της μισθολογικής καθήλωσης και αντιστοιχεί σε δύο μισθούς ανά έτος σε κάθε εργαζόμενο).

Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, ότι το νέο μισθολόγιο έρχεται να συμπληρώσει σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση το προηγούμενο, που προέβλεπε ούτως ή άλλως μεγάλες μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Ορισμένα παραδείγματα

Ας δούμε τα παραπάνω με ένα παράδειγμα: Ενας υπάλληλος (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ΠΕ), το 2011 είχε 16 χρόνια υπηρεσίας. Ο βασικός μισθός που έπαιρνε τότε ήταν 1.906 ευρώ. Τον ίδιο μισθό έπαιρνε και μέχρι το τέλος του 2015, καθώς η μισθολογική εξέλιξη είχε «παγώσει».

Ο νέος νόμος επανακατέταξε τον υπάλληλο σε μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στην 20ετή πλέον σημερινή υπηρεσία του. Με βάση τον προηγούμενο νόμο (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ), θα έπρεπε να του χορηγηθεί μισθολογικό κλιμάκιο με βασικό μισθό 1.944 ευρώ. Ομως, ο νέος νόμος τού δίνει μισθολογικό κλιμάκιο με βασικό μισθό 1.623 ευρώ!

Δηλαδή, το νέο μισθολόγιο, του μείωσε το μισθό που αντιστοιχούσε στα ίδια χρόνια υπηρεσίας κατά 16,5%, σε σύγκριση με το προηγούμενο μισθολόγιο, που προέβλεπε κι αυτό μεγάλες μειώσεις.

Ορισμένα παραδείγματα και των υπόλοιπων κατηγοριών με 20 χρόνια υπηρεσίας:

    Υπάλληλος ΤΕ, με τον παλιό νόμο θα έπαιρνε 1.847 ευρώ, ενώ με το νέο νόμο θα πάρει 1.532 ευρώ.
    Υπάλληλος ΔΕ, με τον παλιό νόμο θα έπαιρνε 1.299 ευρώ, αλλά με το νέο νόμο θα πάρει 1.218 ευρώ.
    Υπάλληλος ΥΕ, με τον παλιό νόμο θα έπαιρνε 1.048 ευρώ και με το νέο νόμο θα πάρει 1.038 ευρώ.

Παρόμοιες μειώσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, έχουν γίνει σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.
Εικονικές αυξήσεις

Συνεχίζοντας το πρώτο μας παράδειγμα, ο υπάλληλος ΠΕ, θα πρέπει με το νέο μισθολόγιο να παίρνει 1.623 ευρώ. Ωστόσο, η συγκυβέρνηση εμφανίζεται «μεγαλόψυχη», λέγοντας ότι δε θα μειώσει το μισθό που τώρα παίρνει (1.906 ευρώ), αλλά θα διατηρήσει τη διαφορά, που στο παράδειγμά μας είναι 1.906 - 1.623 = 281 ευρώ, ως «προσωπική διαφορά»! Το ποσό όμως αυτό θα μειώνεται μελλοντικά σε κάθε τυχόν αύξηση.

Δηλαδή η συγκυβέρνηση έκανε το εξής κόλπο: Πήρε τον παλιό βασικό μισθό και τον χώρισε σε δύο μικρότερα κομμάτια. Το ένα από αυτά το βάφτισε «νέο βασικό μισθό» και το άλλο «προσωπική διαφορά». Οταν (και αν) η συγκυβέρνηση εξαγγείλει αυξήσεις, δεν θα τις δίνει πραγματικά, αλλά θα αφαιρεί ένα κομμάτι από την «προσωπική διαφορά» και θα το ενσωματώνει στο βασικό μισθό.

Αυτό θα συμβαίνει μέχρι να μηδενιστεί, κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον, η «προσωπική διαφορά». Ετσι, στην προπαγάνδα τους, οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου θα λένε ότι κάνουν τάχα αυξήσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να δίνουν έστω και ένα σεντ, αφού οι εργαζόμενοι στην πράξη θα βλέπουν το ύψος των αποδοχών τους να μένει στάσιμο!

Υπάρχουν, όμως, και κάποιες περιπτώσεις υπαλλήλων που με το νέο μισθολόγιο προβλέπεται να λάβουν κάποια μικρή αύξηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και αυτή η πενιχρή αύξηση δεν θα δοθεί μονομιάς, αλλά σε τέσσερις ετήσιες δόσεις! Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Υπάλληλος ΠΕ με 11 έτη υπηρεσίας, παίρνει 1.381. Με το νέο νόμο θα πάρει 1.387 (σ.σ. με τον παλιό νόμο θα έπαιρνε 1.588 ευρώ). Η «τεράστια» αύξηση των 6 ευρώ θα δοθεί ως εξής: Σε καθένα από τα τέσσερα έτη (2016 - 2019) θα προστίθεται στο βασικό μισθό το ποσό του 1,5 ευρώ!
Δύο ακόμα τρικ

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με δύο ακόμα διαφορετικούς τρόπους προχώρησε σε περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς για το σύνολο ή μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων:

    Ο πρώτος τρόπος είναι ότι σταματά ξανά τη μισθολογική εξέλιξη για δύο χρόνια («Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017»). Τα χρήματα που θα χάσουν σε αυτή τη διετία οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο η συγκυβέρνηση τους έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα τα πάρουν ποτέ («...η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου (...) χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31/12/2017»)!
    Ο δεύτερος τρόπος αφορά στους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ και είναι η αύξηση κατά 50% του εργάσιμου χρόνου που απαιτείται να διανύσουν προκειμένου να περάσουν στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Με βάση τον παλιό νόμο τα μισθολογικά κλιμάκια άλλαζαν κάθε δύο έτη για όλους. Με το νέο νόμο αλλάζουν ανά τριετία.

Οργιο ψεύδους και εντυπώσεων

Με αυτά τα κόλπα η συγκυβέρνηση έκρυψε τις μεγάλες μειώσεις που έκανε μέσω της αναδιάρθρωσης του μισθολογίου και εμφάνισε ψευδώς πως δίνει κάποιες αυξήσεις: «Από την ένταξη των υπαλλήλων στο νέο σύστημα θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού για 314.000 περίπου υπαλλήλους...» (http://www.ydmed.gov.gr/?page_id=13046, ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης)!

Τον ισχυρισμό διαψεύδει η Εκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης που συνόδευε το νομοσχέδιο και αναφέρει: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν επέρχεται επιβάρυνση επί του συνολικού προϋπολογισμού των φορέων της γενικής κυβέρνησης». Αν είχαν δοθεί πραγματικές αυξήσεις, θα επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που ομολογείται ότι δεν συμβαίνει.

Γι' αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χ. Βερναρδάκης, αναγκάστηκε να τα μαζέψει πριν από λίγες μέρες, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για αυξήσεις στους μισθούς, αλλά για αυξήσεις που προέρχονται «από την επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια».

Τα βασικά στοιχεία

Βασικά στοιχεία του νέου μισθολογίου είναι:

    Η αναδιάρθρωση του νέου μισθολογίου, με μείωση των μισθών.
    Το νέο «πάγωμα» της μισθολογικής εξέλιξης για τη διετία 2016 - 2017 σε συνέχεια της προηγούμενης από τον Οκτώβρη του 2011.
    Η μη αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας της διετίας 2016 - 2017 σε μια μελλοντική μισθολογική εξέλιξη.
    Η διατήρηση της λογικής της αξιολόγησης.
    Η παροχή προκλητικών αυξήσεων στα διευθυντικά στελέχη.
    Η προαναγγελία κατάργησης των ΒΑΕ, μέσω της πρόβλεψης για «ευθυγράμμιση του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως 31/12/2017».
    Η διατήρηση της κατάργησης έξι μισθών που επέφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις κατά την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης (κατάργηση 13ου, 14ου μισθού, δύο μισθούς από τη μισθολογική καθήλωση από το 2011, μειώσεις που αντιστοιχούν σε δύο μισθούς μέσω των αυξήσεων στις μηνιαίες εισφορές και κρατήσεις).

    
Καλές αμοιβές για «καλές» υπηρεσίες

Ενα ακόμα όπλο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους στην υπηρεσία των μονοπωλίων, είναι οι προκλητικές αμοιβές που προβλέπονται για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και τους μετακλητούς (τους διορισμένους σε θέσεις συμβούλων κυβερνητικών στελεχών). Ετσι, ο νόμος αυξάνει τα επιδόματα θέσης ευθύνης που καταβάλλονται στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων και τα οποία δεν υπολογίζονται στις αυξήσεις που συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά. Τα νέα επιδόματα ευθύνης διαμορφώνονται ως εξής: 1.400 ευρώ (από 1.000) για τον γενικό γραμματέα υπουργείου (αύξηση 40%). 1.150 ευρώ (από 950) για τον ειδικό γραμματέα υπουργείου (αύξηση 21%). 1.000 ευρώ (από 900) για το γενικό διευθυντή (αύξηση 11,11%). 450 ευρώ (από 400) για το διευθυντή (αύξηση 12,5%). 350 ευρώ (από 300) για τον υποδιευθυντή (αύξηση 16,6%).
    
Χειραγώγηση μέσω της αξιολόγησης

Στο ίδιο νόμο, η συγκυβέρνηση πέρασε διατάξεις που συνδέουν το μισθό με την αξιολόγηση, με στόχο να διαμορφώσουν έναν ακόμα πιο ισχυρό μηχανισμό χειραγώγησης και υποταγής των εργαζομένων. Το άρθρο 12 προβλέπει ότι αν ένας υπάλληλος «αξιολογηθεί» ως «άριστος» για τρία συνεχόμενα έτη, τότε υπάρχει η δυνατότητα να του δώσουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο επιπλέον. Η διαδικασία και οι όροι θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση και εφόσον το επιτρέπει η εκάστοτε δημοσιονομική συγκυρία. Με αυτό το άρθρο γίνεται προσπάθεια «άμεσης σύνδεσης της εξέλιξης αυτής όχι μόνο με το χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου αλλά και με στοιχεία αξιολόγησής του» και «προβλέπεται στην ουσία η σύνδεση των μισθολογικών διατάξεων με αντίστοιχες του νόμου περί αξιολόγησης...» (αιτιολογική έκθεση, σελ. 13). Να σημειωθεί ότι τις μέρες αυτές έχει ήδη δρομολογηθεί και το νομοσχέδιο για την «αξιολόγηση». Το άρθρο 17 προβλέπει ότι μπορεί να δοθεί επιπλέον αμοιβή «η οποία συνδέεται με την περιγραφή και την αξιολόγηση της θέσης εργασίας». Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα οδηγήσει σε εξατομικευμένο μισθό, στο διαχωρισμό και σε διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων ακόμα και στο ίδιο γραφείο.
    

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ
Πηγή: Κυριακάτικος Ριζοσπάστης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΟΔΗΓΟΣ για τις δηλώσεις περιοχών και τις αιτήσεις αναπληρωτών

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Αυτοκίνητο/βολίδα θέρισε πεζούς- Σοκαριστικό βίντεο: Εκσφενδονίζονται σώματα στον αέρα
Αυτοκίνητο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε ανθρώπους που διαπληκτίζονταν στη μέση του δρόμου, εκτοξεύοντας τα σώματά τους προς κάθε...
Αυτοκίνητο/βολίδα θέρισε πεζούς- Σοκαριστικό βίντεο: Εκσφενδονίζονται σώματα στον αέρα