ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Τα άτομα με σοβαρές παθήσεις εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο της υγείας τους μέσα στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τα άτομα με σοβαρές παθήσεις εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο της υγείας τους μέσα στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σοβαρή καταγγελία από τον φοιτητή Ανδρέα Μπαρδάκη
Τα άτομα με σοβαρές παθήσεις εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο της υγείας τους μέσα στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Μεγαλύτερος ο κίνδυνος της πνευμονίας για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο
Μεγαλύτερος ο κίνδυνος της πνευμονίας για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο
Ο ατμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων φαίνεται να βοηθά τα βακτήρια που προκαλούν πνευμονία, να προσκολληθούν στα κύτταρα των πνευμόνων, αυξάνοντας έτσι...
Μεγαλύτερος ο κίνδυνος της πνευμονίας για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο