στυλό βιβλία σχολική τάξη
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου και «Αθηνά»: Το Ι. Ε. Π. δημιούργησε αυτό το υλικό προκειμένου να «απορροφήσει» κονδύλια και να «προετοιμάσει» τους εκπαιδευτικούς για τα σχέδια δράσης της αξιολόγησης.

Να αγνοήσουν και να μην συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που εστάλησαν από το ΥΠΑΙΘ  διότι αποτελούν ιδιότυπη εφαρμογή της «αξιολόγησης» των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 με τους οποίους διαφωνούμε κάθετα, καλούν τους εκπαιδευτικούς οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε Αμαρουσίου και «Αθηνά».

«Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστκή κάλυψη για όλα τα παραπάνω σε όλους και όλες τους /τις συναδέλφους και τις σχολικές μονάδες», τονίζουν οι ΣΕΠΕ.

Αναλυτικά οι ανακοίνωσεις των εκπαιδευτικών

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε. Αμαρουσίου από την πρώτη χρονιά εισαγωγής των  εργαστηρίων δεξιοτήτων (Ε.Δ.) στο ωρολόγιο πρόγραμμα, που φέρνουν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες άσχετες με την εκπαιδευτική διαδικασία, τοποθετήθηκε πως ανοίγεται επικίνδυνος δρόμος για την τυποποίηση, την αξιολόγηση και τον άμεσο έλεγχο της διδακτικής πράξης από όλους τους φορείς που αναφέρονται στην Υ. Α. (ΦΕΚ 3791, τ. Β΄, 13/8/2021)

Ωστόσο,  επισημάναμε πως όλο το επιπρόσθετο υλικό του Ι. Ε. Π. για τα εργαστήρια δεξιοτήτων δηλαδή όσα περιγράφονται στον Οδηγό για τα σχέδια δράσης, τα σεμινάρια, τα σενάρια μαθημάτων, τα υποδείγματα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ καθώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ στην Υπουργική Απόφαση.  Το Ι. Ε. Π. δημιούργησε αυτό το υλικό προκειμένου να «απορροφήσει» κονδύλια και να «προετοιμάσει» τους εκπαιδευτικούς για τα σχέδια δράσης της αξιολόγησης. Η μόνη μας ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ήταν  να καταγράψουμε σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων τους τίτλους των θεμάτων που θα μας απασχολούσαν, ανά τάξη, το οποίο αποστείλαμε στη Δ/νση Π. Ε. Β΄Αθήνας.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου, κάλεσε τους/τις  συναδέλφους να συνεχίσουν τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που έως τώρα χρησιμοποιούσαν, δίνοντας έμφαση στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους. Καλέσαμε τους/τις  συναδέλφους/-ισσες να μην υλοποιήσουν το portfolio τάξης/τμήματος που αποτελεί αξιολογική διαδικασία των μαθητών/τριών και θα τους/τις ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το υλικό που συγκεντρώσαμε είναι υλικό των μαθητών μας και προορίζεται μόνο γι’ αυτούς και τους γονείς τους και κανέναν άλλο. Καλέσαμε τους συναδέλφους/-ισσες, να μην εμπλέξουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων φορείς άσχετους κι εχθρικούς με την εκπαίδευση όπως ιδιωτικές εταιρείες, Μ. Κ. Ο., Δήμους κ.λπ. και  να μην αναρτήσουν πρόγραμμα, στόχους, σχέδια εργασίας, αναλυτικό περιεχόμενο  κ.λπ.  στην ιστοσελίδα του σχολείου. Καλέσαμε τους συναδέλφους να δουλέψουν βιωματικά και ανακαλυπτικά με τα παιδιά με απλά προγράμματα σύμφωνα με τις μορφωτικές τους ανάγκες. Να μην επιτρέψουν σε καμία περίπτωση να συνδεθεί η δουλειά μας με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την κατηγοριοποίηση των σχολικών μας μονάδων.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, που στα Δημοτικά σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του συλλόγου μας, στα πλαίσια και της μεγάλης μάχης ενάντια στην αξιολόγηση που συσπείρωσε την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων και των σχολικών μονάδων, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες αναταποκρίθηκαν στα καλέσματα του Συλλόγου, υλοποίησαν τις συλλογικές αποφάσεις και δεν επέτρεψαν να μετατραπούν τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε δούρειο ίππο της αξιολόγησης και της κατηγοριοποίησης σχολείων – μαθητών – εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχα λοιπόν και σε συνέχεια όλων των παραπάνω καλούμε και τώρα τους/τις συναδέλφους να αγνοήσουν και να μην συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν από το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την εφαρμογή των Ε.Δ. κατά τη σχολική χρονιά 2022 – 2023, διότι αυτά αποτελούν ιδιότυπη εφαρμογή της «αξιολόγησης» των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 με τους οποίους διαφωνούμε κάθετα, μπλοκάρουμε την εφαρμογή τους και παλεύουμε για την κατάργησή τους, αλλά και επιπρόσθετα γιατί δεν προκύπτει από πουθενά με βάση την Υπουργική Απόφαση η υποχρέωση μας για τη συμπλήρωση και αποστολή των ερωτηματολογίων αυτών προς το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ.

Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστκή κάλυψη για όλα τα παραπάνω σε όλους και όλες τους /τις συναδέλφους και τις σχολικές μονάδες.

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ «Αθηνά»

 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε  «η Αθηνά" από την πρώτη χρονιά εισαγωγής των εργαστηρίων δεξιοτήτων (Ε.Δ.) στο ωρολόγιο πρόγραμμα, που φέρνουν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες άσχετες με την εκπαιδευτική διαδικασία, τοποθετήθηκε πως ανοίγεται επικίνδυνος δρόμος για την τυποποίηση, την αξιολόγηση και τον άμεσο έλεγχο της διδακτικής πράξης από όλους τους φορείς που αναφέρονται στην Υ. Α. (ΦΕΚ 3791, τ. Β΄, 13/8/2021)

Ωστόσο, επισημάναμε πως όλο το επιπρόσθετο υλικό του ΙΕΠ για τα εργαστήρια δεξιοτήτων δηλαδή όσα περιγράφονται στον Οδηγό για τα σχέδια δράσης, τα σεμινάρια, τα σενάρια μαθημάτων, τα υποδείγματα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ καθώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ στην Υπουργική Απόφαση.  Το ΙΕΠ δημιούργησε αυτό το υλικό προκειμένου να «απορροφήσει» κονδύλια και να «προετοιμάσει» τους εκπαιδευτικούς για τα σχέδια δράσης της αξιολόγησης. Η μόνη μας ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ήταν να καταγράψουμε σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων τους τίτλους των θεμάτων που θα μας απασχολούσαν, ανά τάξη, το οποίο αποστείλαμε στη Δ/νση Α' Αθήνας.

Ως σύλλογος Αθηνά, καλέσαμε τους/τις συναδέλφους να συνεχίσουν τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που έως τώρα χρησιμοποιούσαν, δίνοντας έμφαση στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους. Καλέσαμε τους/τις συναδέλφους/ισσες να μην υλοποιήσουν το portfolio τάξης/τμήματος που αποτελεί αξιολογική διαδικασία των μαθητών/τριών και θα τους/τις ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το υλικό που συγκεντρώσαμε είναι υλικό των μαθητών μας και προορίζεται μόνο για αυτούς και τους γονείς τους και κανέναν άλλο. Καλέσαμε τους συναδέλφους/ισσες, να μην εμπλέξουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων φορείς άσχετους κι εχθρικούς με την εκπαίδευση όπως ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ, δήμους κ.λπ. και  να μην αναρτήσουν πρόγραμμα, στόχους, σχέδια εργασίας, αναλυτικό περιεχόμενο  κλπ  στην ιστοσελίδα του σχολείου. Καλέσαμε τους συναδέλφους να δουλέψουν βιωματικά και ανακαλυπτικά με τα παιδιά με απλά προγράμματα σύμφωνα με τις μορφωτικές τους ανάγκες. Να μην επιτρέψουν σε καμία περίπτωση να συνδεθεί η δουλειά μας με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την κατηγοριοποίηση των σχολικών μας μονάδων.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, που στα Δημοτικά σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του συλλόγου μας, στα πλαίσια και της μεγάλης μάχης ενάντια στην αξιολόγηση που συσπείρωσε την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων και των σχολικών μονάδων, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες αναταποκρίθηκαν στα καλέσματα του Συλλόγου, υλοποίησαν τις συλλογικές αποφάσεις και δεν επέτρεψαν να μετατραπούν τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε δούρειο ίππο της αξιολόγησης και της κατηγοριοποίησης σχολείων-μαθητών-εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχα λοιπόν και σε συνέχεια όλων των παραπάνω καλούμε και τώρα τους/τις συναδέλφους να αγνοήσουν και να μην συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν από το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την εφαρμογή των Ε.Δ. κατά τη σχολική χρονιά 2022– 023, διότι αυτά αποτελούν ιδιότυπη εφαρμογή της «αξιολόγησης» των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 με τους οποίους διαφωνούμε κάθετα, μπλοκάρουμε την εφαρμογή τους και παλεύουμε για την κατάργησή τους, αλλά και επιπρόσθετα γιατί δεν προκύπτει από πουθενά με βάση την Υπουργική Απόφαση η υποχρέωση μας για τη συμπλήρωση και αποστολή των ερωτηματολογίων αυτών προς το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ.

Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστκή κάλυψη για όλα τα παραπάνω σε όλους και όλες τους /τις συναδέλφους και τις σχολικές μονάδες.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΙΕΠ
ΙΕΠ: Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς σε διαδικτυακή δράση για τη Βιώσιμη Πολιτειότητα
Στόχος του Έργου είναι η δημιουργία Ακαδημίας Εκπαιδευτικών για την προώθηση πράσινων δεξιοτήτων και ειδικότερα την ανάπτυξη της Βιώσιμης...
ΙΕΠ: Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς σε διαδικτυακή δράση για τη Βιώσιμη Πολιτειότητα
myschool.jpg
Myschool: Κονδύλι 1 εκ.€ για αναβάθμιση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Τι αλλάζει
Προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού-υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών σε κύρια υποδομή και τη λειτουργία κέντρου δεδομένων ανάκτησης από καταστροφές...
Myschool: Κονδύλι 1 εκ.€ για αναβάθμιση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Τι αλλάζει
ΕΟΦ
ΕΟΦ: Ανακαλεί καλλυντικά πολύ γνωστής εταιρείας – Δεν αναγράφει συστατικό
Η εταιρεία που κυκλοφορεί τα εν λόγω προϊόντα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά
ΕΟΦ: Ανακαλεί καλλυντικά πολύ γνωστής εταιρείας – Δεν αναγράφει συστατικό