Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
INTIME NEWS/ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Οδηγίες και λίστα δικαιολογητικών από το Υπουργείο Παιδείας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει εξέταση της συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας, καταγράφει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα ανώτατης εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας κ.Απ.Δημητρόπουλου.

Η εγκύκλιος

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 3777, τ. Β΄ δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 89938/Ζ1/23- 7-2021 Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» Υ.Α. (Β΄1152)».

Με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης:

1. Τροποποιούνται τα κριτήρια της περ. α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 Υ.Α. (Β΄1152) που αφορούν μεταπτυχιακούς τίτλους προερχόμενους από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Για την εξέταση των ως άνω τίτλων ως προς τη συνάφειά τους με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ή της Σχολικής Ψυχολογίας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/19 (Α΄13), απαιτείται στο εξής, είτε αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), είτε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

2. Τροποποιείται η περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4- 4-2019 Υ.Α. (Β΄1152), με μόνη την προσθήκη των ωρών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στη διάταξη πιστωτικών μονάδων ECTS πρακτικής άσκησης, όπως άλλωστε προβλέπεται σχετικά από τις διατάξεις της αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-07 Υ.Α. «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β΄1466).

Κατόπιν των ανωτέρω:

Α. Για την εξέταση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου που κατέχουν 

ii. Aναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

iii. Bεβαίωση του Ιδρύματος που παρέχει το Π.Μ.Σ. αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, την ακριβή διάρκειά της σε ώρες εργασίας και την αντιστοίχιση αυτής σε πιστωτικές μονάδες ECTS , καθώς και αναλυτική περιγραφή των δομών στις οποίες αυτή διεξάγεται. Για τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται επίσημη μετάφραση, εκτός εάν έχουν εκδοθεί στην Αγγλική Γλώσσα.

iv. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), είτε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Β. Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή της Σχολικής Ψυχολογίας, αιτούνται την εξέταση της συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13), προσκομίζοντας:

i) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,

ii) Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,

iii) Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,

iv) Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,

v) Eπικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, εκτός εάν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα,

vi) Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Δείτε την εγκύκλιο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού

Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε

ΑΣΕΠ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις - Που κάνετε αίτηση

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

dimotiko amfissa 1
Δράσεις στο 3ο δημοτικό Άμφισσας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Δράσεις με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο 3ο δημοτικό σχολείο Άμφισσας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με...
Δράσεις στο 3ο δημοτικό Άμφισσας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
aek amaxidio 5o gel axarnon
Μαθητές του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών προσκάλεσαν την ομάδα μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια της ΑΕΚ στο σχολείο τους
Μαθητές του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών προσκάλεσαν την ομάδα μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια της ΑΕΚ στο σχολείο τους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με...
Στο 5ο ΓΕΛ Αχαρνών η ομάδα μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια της ΑΕΚ