e-eggrafes: Επιτακτική η παράταση του χρονοδιαγράμματος ενεργειών – ολοκλήρωσης της διαδικασίας
Ουσιαστικά, οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων (το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν στα σχολεία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020) έχουν δύο ημέρες προθεσμία να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές/-τριες, προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν σε νέα υποβολή της ηλεκτρονικής τους δήλωσης

Η υποβολή των ηλεκτρονικών εγγραφών (e-eggrafes) ξεκίνησε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 με την προοπτική να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020.

Η παρακάτω ανακοίνωση, στην εκπνοή, σχεδόν, της παραπάνω προθεσμίας, υπέβαλε σε δοκιμασία τον αρχικό προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), ενώ αντιμετωπίστηκε ως άσκηση ετοιμότητας από τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων:

«Μόνο για όσους/ες μαθητές/τριες υποβλήθηκαν ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής από την Κυριακή 28-06-2020 και ώρα 00.01 έως και την Τρίτη 30-06-2020 και ώρα 08.30, και δεν εμφανίζονται στο σύστημα στις "Υποβληθείσες Αιτήσεις" (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS), παρακαλούμε για την άμεση επανυποβολή έως και την Παρασκευή 03-07-20 και ώρα 23.59»

Η επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ προς τα σχολεία πραγματοποιήθηκε μετά τις 19.00΄ μμ. της Τετάρτης 01 Ιουλίου 2020:

«Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την Κυριακή 28-06-20 και ώρα 00:01 έως και την Τρίτη 30-06-20 και ώρα 08:30.
Για τον λόγο αυτό δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων  Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως και την Παρασκευή  03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59».

Ουσιαστικά, οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων (το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν στα σχολεία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020) έχουν δύο ημέρες προθεσμία να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές/-τριες, προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν σε νέα υποβολή της ηλεκτρονικής τους δήλωσης.

Το ΥΠΑΙΘ όμως δεν έλαβε υπόψη καθοριστικούς, για την ίδια την διαδικασία και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων το επόμενο σχολικό έτος, παράγοντες:

Αρκετοί γονείς, έχοντας αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, προσήλθαν στα σχολεία προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή των παιδιών τους, με κάποιους να έχουν λάβει σχετική άδεια από την εργασία τους. Η εσπευσμένη κλήση τους για επανεγγραφή των παιδιών τους, δημιουργεί στους ανθρώπους αυτούς αντικειμενικές δυσκολίες συνεπούς ανταπόκρισης. Όμως, η αδυναμία των γονέων να προσέλθουν και πάλι στα σχολεία σε τόσο πιεστικό χρονικό διάστημα (ως την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020) θα δημιουργήσει τον κίνδυνο από την μια να μείνουν αρκετά παιδιά εκτός του εγγεγραμμένου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021, μαθητικού δυναμικού και από την άλλη πολλά τμήματα των Επαγγελματικών Λυκείων να κινδυνεύουν με αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω μη επαρκούς μαθητικού δυναμικού (θυμίζουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β΄ τάξης είναι 13 μαθητές/-τριες, ενώ για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ΄ τάξης (και Δ΄ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες).

Επιπρόσθετα, το ΥΠΑΙΘ σε σχετική Εγκύκλιό του αναφέρει ότι:

«Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα

ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/. και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να παρουσιαστούν, κατόπιν συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 6 η Ιουλίου 2020 έως τη 10 η Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία από την 6 η Ιουλίου 2020 έως τη 10 η Ιουλίου 2020 κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων»

Η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι – όπως και παραπάνω ειπώθηκε - αρκετοί γονείς έχουν αντικειμενικές δυσκολίες διεκπεραίωσης εργασιών μέσω του διαδικτύου. Δυσκολίες, που οφείλονται είτε στην απουσία κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είτε στην κακή ως ανύπαρκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε σε άλλους παράγοντες. Άλλωστε, αυτές τις δυσκολίες έχει παραδεχτεί και αποδεχτεί το ΥΠΑΙΘ κατά την πρόσφατη εμπειρία με την σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση. Λαμβάνοντας αυτό το δεδομένο υπόψη, καθώς και το γεγονός ότι η θερινή εφημερία είναι μία (1) ημέρα την εβδομάδα, εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες να συμβούν τα παρακάτω, είναι ιδιαίτερα αυξημένες:

  • Οι γονείς – όσοι καταφέρουν να λάβουν σχετική άδεια από την εργασία τους την συγκεκριμένη ημέρα της θερινής εφημερίας του σχολείου του παιδιού τους – να προσέλθουν μαζικά στην σχολική μονάδα (αλήθεια, αυτό δεν πρέπει να αποφευχθεί, όπως και το ΥΠΑΙΘ διατείνεται στην παραπάνω Εγκύκλιο;)
  • Κάποιοι γονείς να μην καταφέρουν να είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής των παιδιών τους την ημέρα της θερινής υπηρεσίας, , με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να μείνουν εκτός του μαθητικού δυναμικού του σχολείου επιλογής ή κατάταξής τους
  • Τα ΕΠΑ.Λ. να παρουσιάσουν επίπλαστη αρνητική εικόνα εγγραφών και μαθητικού δυναμικού, γεγονός που, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, θα οδηγήσει σε μη έγκριση λειτουργίας τμημάτων Τομέων και Ειδικοτήτων, γεγονός που με την σειρά του θα οδηγήσει σε γενικευμένη αναστάτωση, τόσο στους μαθητές/-τριες, που θα πρέπει να αναζητήσουν τμήμα εγγραφής τον Σεπτέμβριο, αλλά και στους γονείς τους με την αβεβαιότητα της εγγραφής των παιδιών τους σε σχολείο και την, κατ’ επέκταση αναστάτωση στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, όσο και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών, αφού ο αρχικός προγραμματισμός λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. «τινάζεται στον αέρα» και μαζί εκτινάσσεται η αβεβαιότητα για το διδακτικό τους ωράριο.

Και τι πρέπει να γίνει;

Προτείνεται ικανή παράταση στις ηλεκτρονικές εγγραφές, τουλάχιστον μέχρι και τις 24 Ιουλίου 2020, γεγονός που θα επιτρέψει σε αρκετούς γονείς να προγραμματίσουν την ημέρα της προσέλευσής τους στο σχολείο, προκειμένου να επανυποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Με την προτεινόμενη χρονική παράταση, προσφέρονται ουσιαστικά τρεις (3) ημέρες θερινής υπηρεσίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι γονείς.  

Επιπλέον, προτείνεται η ολοκλήρωση των εγγραφών στα ΕΠΑΛ να πραγματοποιηθεί όπως και στα ΓΕΛ, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Η πρόταση αυτή σίγουρα θα επιχειρηθεί να αντικρουστεί από το επιχείρημα ότι αν συμβεί αυτό, δεν θα είναι εφικτός ο προγραμματισμός λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. στην κατεύθυνση της έγκαιρης κα ορθολογικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θεωρούμε ότι, δεδομένων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί (αλλά και όχι τώρα μόνο), θα πρέπει να δειχθεί εμπιστοσύνη στα αριθμητικά δεδομένα, τόσο σε προσδοκώμενο μαθητικό δυναμικό, όσο και στις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, που έχουν ήδη προτείνει οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. στην κατεύθυνση του σχεδιαζόμενου προγραμματισμού λειτουργίας των σχολικών αυτών μονάδων για το νέο σχολικό έτος 2020 – 2021.  

Από επίσημα κυβερνητικά χείλη ακούγονται πρόσφατα υποσχέσεις και εκφράζονται προθέσεις για: «ενίσχυση των Επαγγελματικών Λυκείων», για «Προτεραιότητά να καταστεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από λύση ανάγκης για λίγους, συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς», ότι: «στόχος της μεταρρύθμισης (σημ. συντάκτη: της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια βίου μάθησης) είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ), η αύξηση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητά της», καθώς και ότι: «η ουσιαστική αναβάθμιση της ΕΕΚ αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας Κυβέρνησης κι αυτό θα αποτυπωθεί εμπράκτως τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα»[1].

Αν τα παραπάνω αποτελούν πραγματικές προθέσεις για το μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της περαιτέρω ανάπτυξής της, τότε οι παραπάνω προτάσεις μας για παράταση του χρονοδιαγράμματος των εγγραφών στα ΕΠΑΛ φαίνεται ότι συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. 


[1] Οι παραπάνω φράσεις αφορούν σε πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με την επικείμενη μεταρρύθμιση στην ΤΕΕ.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Αναφορικά με το αποδιδόμενο ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων 3ου επιστημονικού πεδίου με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Αναφορικά με το αποδιδόμενο ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων 3ου επιστημονικού πεδίου με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Επιστολή μαθήτριας, υποψήφιας των Πανελλαδικών Εξετάσεων με το παλαιό σύστημα, προς την υπ. Παιδείας Νίκη Κεραμέως
Αναφορικά με το αποδιδόμενο ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων 3ου επιστημονικού πεδίου με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του καλοκαιριού
Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του καλοκαιριού
Ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για τις υπηρεσιακές μεταβολές που ολοκληρώνονται στις 14 Αυγούστου
Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του καλοκαιριού