Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
ΔΔΕ Καστοριάς 

 Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καστοριάς για τις εκλογές της 7 ης Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Π.Δ. 1 (ΦΕΚ 1/Α/2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας αυτών . . . . . . . .»

3. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων … διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την αριθμ. Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων… Εκπ/σης»

Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το έγγραφο σε pdf

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ