Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών για το ΠΥΣΠΕ Ν. Ηρακλείου
ΠΔΕ Κρήτης

 «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών για το ΠΥΣΠΕ Ν. Ηρακλείου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.

Έχοντας υπόψη:

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 46 του Π.Δ/τος 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/3- 1-2003) για τη «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».

4. Το με Αριθ. Πρωτ. Φ.350/63/145388/Ε3/06-09-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/ θμιας και Β/ θμιας Εκπ/σης».

5. Το με Αρίθμ. Πρωτ. Φ.350/67/154274/Ε3/18-09-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα