Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
Δείτε την υπουργική απόφαση μετά απο τροποποιήσεις

Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ1α/ΓΠ/οικ. 76785/ υ.α. με θέμα "Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς"

Δείτε το ΦΕΚ Αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα