Οι Διοικητικοί Προϊστάμενοι των Τμημάτων στις υπηρεσίες της ΠΔΕ Ηπείρου
ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Πρέβεζας» 

Δείτε εδώ το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf


«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε. Ηπείρου και των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ιωαννίνων».

Δείτε εδώ το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf


«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Άρτας».

Δείτε εδώ το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf


«Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσπρωτίας»

Δείτε εδώ το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

best of network

σχετικά άρθρα