Προϊστάμενοι και αναπληρωτές προϊστάμενοι σε ΠΔΕ και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτ.Μακεδονίας
Υπουργείο Παιδείας 

Αναρτήθηκαν σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποφάσεις για την τοποθέτηση προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφέρειας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

best of network

σχετικά άρθρα