Αγγελος Κότιος, ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το βιογραφικό του νέου Πρύτανη

Ο Καθηγητής του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Άγγελος Κότιος εξελέγη νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά (σ.σ. ήταν ο μοναδικός υποψήφιος).

Για τις τρεις θέσεις Αντιπρυτάνεων, εξελέγησαν ,κατά σειρά ψήφων, οι Καθηγητές:

Γρηγόρης Χονδροκούκης  του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Μάρκος Κούτρας, του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Παντελής Παντελίδης, του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Το βιογαφικό του νέου Πρύτανη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

π. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005-2008)

π. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1995-2008)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1987-1991: Πανεπιστήμιο Τύμπινγκεν: Έμμισθος ερευνητής και μέλος της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Tübingen «Internationale und Europäische Wirtschaftsordnung» («Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική Τάξη»), που ανέλαβε το ομότιτλο ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από την Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Γερμανική Εταιρεία Ερευνών), εξαετούς διάρκειας. Το επί μέρους πρόγραμμα IV αφορούσε στην «Εξωτερική Οικονομική Πολιτική της ΕΚ» (κατά τα 2 πρώτα έτη) και την »Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς» (κατά τα 2 επόμενα έτη). O ίδιος είχα την ερευνητική και συγγραφική ευθύνη του υποπρογράμματος IV. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος ασχολήθηκα: Με τη συγγραφή μονογραφίας με τίτλο: «Die EG-Außenwirtschaftspolitik und die Weltwirtschaftsordnung» («Η Εξωτερική Οικονομική Πολιτική της ΕΚ και η Παγκόσμια Οικονομική Τάξη»). Με τη συγγραφή μελετών γύρω από ειδικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Διεθνούς Οικονομίας. Ορισμένες μελέτες ήταν προϊόν διεπιστημονικής έρευνας λόγω της φύσης και των στόχων του Προγράμματος. Επίσης, ορισμένες δεν δημοσιεύθηκαν επειδή χρησιμοποιήθηκαν ως συμβουλευτικά κείμενα από τις γερμανικές αρχές άσκησης διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Με την παρουσίαση των ενδιάμεσων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ειδικές ημερίδες της ερευνητικής ομάδας και με συμμετοχή ειδικών από τη θεωρία και πράξη. Με την επιστημονική επιμέλεια του διεθνούς συνεδρίου της ερευνητικής ομάδας με τίτλο «A New GATT for the Nineties and Europe ‘92».
Διευθυντής του Εργαστηρίου «Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία (1999-2007)
Ερευνητής του Κέντρου Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΝΑΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εκπόνηση δεκάδων μελετών-σκοπιμότητας βιωσιμότητας και επιχειρησιακών σχεδίων στους κλάδους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (για αδειοδότηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών), ενέργειας (μελέτες για μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα), τροφίμων και ποτών, μετάλλου, τουρισμού, αγροκτηνοτροφίας, ενδύματος και υφαντουργίας, περιβάλλοντος κ.α.
Μέλος της 7μελούς Επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης του έργου: Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα-Τσακώνα), 366 χλμ.
Μέλος της 7μελούς Επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης του έργου: Νέα Οδός (Μεταμόρφωση-Σκάρφεια & Αντίρριο-Ιωάννινα), 379 χλμ.
Μέλος της 7μελούς Επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης του έργου: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες- Κλειδί), 230 χλμ.
Μέλος της 7μελούς Επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης του έργου: Μορέας (Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα/Σπάρτη), 205 χλμ.
Μέλος της 7μελούς Επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης του έργου Κεντρική Οδός (Πέταλο Μαλιακού & Λαμία-Παναγιά Εγνατίας Οδού), 231 χλμ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συμμετοχή σε επιτροπές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος ΜΧΠΠΑ, όπως:

· Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Οικονομικών ΤΜΧΠΠΑ

· Πρόεδρος επιτροπής στρατηγικής προβολής του ΤΜΧΠΠΑ

· Πρόεδρος επιτροπής επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΜΧΠΠΑ

· Αξιολόγηση «Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου»

· Συντονιστής της συμμετοχής του ΤΜΧΠΠΑ στη διεθνή έκθεση EDUCATION ’99 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 18-21 Μαρτίου 1999

· Αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημιακών τμημάτων χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης γερμανόφωνων χωρών

· Διοργάνωσης Ημερίδας για επαγγελματικά δικαιώματα και προώθηση στην αγορά εργασίας αποφοίτων του ΤΜΧΠΠΑ

· Υπεύθυνος προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΜΧΠΠΑ (1998-2008)

· Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος ΜΧΠΠΑ (2003-2005)

Δραστηριότητες σε επίπεδο ιδρύματος:

Μέλος Επιτροπής Σύνταξης Οικονομοτεχνικής Μελέτης για ίδρυση Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του ΠΘΜ
έλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Οικονομικού Τμήματος του ΠΘ
Διευθυντής κατάρτισης του ΚΕΚ του ΠΘ
Πρόεδρος Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του ΠΘ (ακαδ. έτος 1999/2000)
Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ του ΠΘ (.2003-2004)
Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΘ
Μέλος Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ ως εκπρόσωπος του Τμήματος ΜΧΠΠΑ (2002-2005).
Εκπρόσωπος του ΠΘ στο ΔΣ του ΔΗ.Κ.Ε.Μ.Β. του Δήμου Βόλου
Εκπρόσωπος του ΠΘ στην Π.Ε.Ε.Κ.Α (Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2003-2005)
Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ’ Κ.Π.Σ. (ΠΕΠ Θεσσαλίας)
Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005-2008)
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

· Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (2014-)

· Αναπληρωτής Προέδρου (2009-2011)

· Πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης του Τμήματος

· Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

· Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών

· Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πειραιώς

· Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

· Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή ανάδειξης Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

· Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου Επτά (7) Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

· Μέλος του EditorialBoardτου περιοδικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΣΠΟΥΔΑΙ»

- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2004-2006: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
2007-2009: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
2007-2009: Πρόεδρος της Επιτροπής για την Νεανική Επιχειρηματικότητα (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς)
2009 – σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ν. 2860/00 (άρθρο 7 παράγραφος 2.α.) και πρόεδρος τμήματος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2011- σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης Εθνικής Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2011 – 2012: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Ο πρώτος Έλληνας αντιεμβολιαστής εκπαιδευτικός σε αναστολή

Η Γνωστή μπύρα σταματά τη συνεργασία με efood-wolt

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

makri
Κρούσματα στα σχολεία: Δύο rapid test για τις στενές επαφές - Εγκύκλιος
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που προσέρχονται στις προαναφερόμενες δομές προσκομίζουν βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής...
Κρούσματα στα σχολεία: Δύο rapid test για τις στενές επαφές - Εγκύκλιος
ΠΟΣΔΕΠ: Έκκληση στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το εμβόλιο
Υπέρ της διά ζώσης εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια τάσσεται η ΠΟΣΔΕΠ και εξειδικεύει τις θέσεις της για όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να...
ΠΟΣΔΕΠ: Έκκληση στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το εμβόλιο