ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΠΘ: εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τη λειτουργία των Προγραμμάτων Jean Monnet
ΑΠΘ: εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τη λειτουργία των Προγραμμάτων Jean Monnet
Οι δράσεις Jean Monnet αποτελούν τμήμα του Προγράμματος Erasmus+ και αποσκοπούν στην προώθηση της διδασκαλίας σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο...
ΑΠΘ: εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τη λειτουργία των Προγραμμάτων Jean Monnet
Ημερίδα: Η γλωσσική ποικιλότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο
Ημερίδα: Η γλωσσική ποικιλότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο
Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη Εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, φοιτητές-μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
Ημερίδα: Η γλωσσική ποικιλότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο