ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Δώρο Πάσχα: Παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας για πάνω από 1.900 καταγγελίες
Δώρο Πάσχα: Παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας για πάνω από 1.900 καταγγελίες
Καταβολή σε 752 εργαζόμενους μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας – Συνεχίζονται οι έλεγχοι που αφορούν καταγγελίες
Δώρο Πάσχα: Παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας για πάνω από 1.900 καταγγελίες