ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Ομαδική δικαστική προσφυγή κατά του ν/σ για τους μόνιμους διορισμούς σχεδιάζει η Συντονιστική Επιτροπή Πολυτέκνων Αναπληρωτών
Ομαδική δικαστική προσφυγή κατά του ν/σ για τους μόνιμους διορισμούς σχεδιάζει η Συντονιστική Επιτροπή Πολυτέκνων Αναπληρωτών
Τι αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση
Ομαδική δικαστική προσφυγή κατά του ν/σ για τους μόνιμους διορισμούς σχεδιάζει η Συντονιστική Επιτροπή Πολυτέκνων Αναπληρωτών