ΓΙΑΤΡΟΙ

Χίος: Πρωτοποριακή τεχνική εφαρμόστηκε για 2η φορά στην Ευρώπη από ορθοπαιδικούς του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου
Χίος: Πρωτοποριακή τεχνική εφαρμόστηκε για 2η φορά στην Ευρώπη από ορθοπαιδικούς του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου
Ένα μικρό νοσοκομείο της ελληνικής περιφέρειας αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας σε δύσκολες περιοχές
Χίος: Πρωτοποριακή τεχνική εφαρμόστηκε για 2η φορά στην Ευρώπη από ορθοπαιδικούς του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου