Πιστοποίηση επιμόρφωσης ΕΚΠΑ: Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού
«Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Ζωή Φουντοπούλου 
Επιστημονική Υπεύθυνη:  Επ. Καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου

I. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων και ενηλίκων ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας, που ενδιαφέρονται να ειδικευθούν σε νέες προσεγγίσεις, να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους, και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

ζ. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων:

 Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών αντικειμένων.

 Να είναι κάτοχοι επιμόρφωσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα άνω των 100 ωρών.

Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

IV. Διάρκεια:

Η διάρκειά του σεμιναρίου θα είναι από τον Νοέμβριο 2018 έως τον Ιανουάριο 2019.

Οι διδακτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή:

 δια ζώσης εκπαίδευσης (65 ώρες),
 σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του ΕΚΠΑ (235
ώρες).

Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν, Παρασκευή από ώρα 17.00 έως 21.00 (4 ώρες) και Σάββατο από ώρα 9.30 έως 15.30 (6 ώρες).4

Οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν:

 Ερωτήσεις σύνθεσης αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας.
 Σύνθεση σύντομων εργασιών με στοχευμένες μελέτες περίπτωσης.
 Τεχνικές αφηγηματικής προσέγγισης στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας.
 Αξιοποίηση της αφηγηματικής προσέγγισης του Σχεδιασμού Ζωής &
Σταδιοδρομίας και η χρήση του εργαλείου: «Η Επαγγελματική μου ιστορία».
 Ασκήσεις & δραστηριότητες αναστοχασμού σχετικά με τη διαχείριση της
σταδιοδρομίας.
 Προετοιμασία και υλοποίηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής.
 Αξιολόγηση & ανατροφοδότηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής μέσω
αυτοπαρατήρησης & ετεροπαρατήρησης.
 Game-based ανατροφοδότηση με τη χρήση smartphone
 Διαδραστικές παρουσιάσεις με τη χρήση smartphone
 on line επικοινωνία εκπαιδευτή (συμβούλου)- εκπαιδευομένου (συμβούλου).

V. Πιστοποιητικό-Κόστος σεμιναρίου:

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί, πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Το κόστος του επιμορφωτικού προγράμματος ανέρχεται στα 250 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε δύο δόσεις.

Δήλωση συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail [email protected]

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης του προγράμματος, λόγω υπαιτιότητας του επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Δείτε εδώ τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου

σχετικά άρθρα

Απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική ρύθμιση στερεί το δικαίωμα εργασίας στους Κοινωνιολόγους
Απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική ρύθμιση στερεί το δικαίωμα εργασίας στους Κοινωνιολόγους
Ανακοίνωση της Α' ΕΛΜΕ Κυκλάδων: Και συνάδελφοι οικιακής οικονομίας καλούνται να διδάξουν οικονομικά μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα...
Απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική ρύθμιση στερεί το δικαίωμα εργασίας στους Κοινωνιολόγους
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ: Όχι στην ισοτιμία των πτυχίων ΑΕΙ-Κολεγίων
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ: Όχι στην ισοτιμία των πτυχίων ΑΕΙ-Κολεγίων
Τη ριζική διαφωνία της και την έντονη ανησυχία της για την τροπολογία αναφορικά με την ισοτιμία των τίτλων που χορηγούν τα κολέγια με εκείνα των...
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ: Όχι στην ισοτιμία των πτυχίων ΑΕΙ-Κολεγίων