ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ενημερωτικό ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης -Δημιουργία νέων «δεξαμενών» πλεοναζόντων εκπαιδευτικών
Ενημερωτικό ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης -Δημιουργία νέων «δεξαμενών» πλεοναζόντων εκπαιδευτικών
Ενημερωτικό της Αγωνιστικής Παρέμβασης – Συνεργαζόμενοι Δυτ. Θεσσαλονίκης
Ενημερωτικό ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης -Δημιουργία νέων «δεξαμενών» πλεοναζόντων εκπαιδευτικών
ΙΕΠ: Πρόσκληση υποβολής εκπαιδευτικού υλικού για Επιστημονικό Διήμερο
ΙΕΠ: Πρόσκληση υποβολής εκπαιδευτικού υλικού για Επιστημονικό Διήμερο
Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικού Υλικού Για το Επιστημονικό Διήμερο Εκπαίδευση στη Δημοκρατία - Δημοκρατία στην Εκπαίδευση
ΙΕΠ: Πρόσκληση υποβολής εκπαιδευτικού υλικού για Επιστημονικό Διήμερο