ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα διαπολιτισμικά σχολεία Σαπών διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω αποχαρακτηρισμού τους ως δυσπρόσιτα.
Τα διαπολιτισμικά σχολεία Σαπών διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω αποχαρακτηρισμού τους ως δυσπρόσιτα.
ΕΛΜΕ Ροδόπης: Αναστολή λειτουργίας Διαπολιτισμικών Σχολείων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ροδόπης 
Τα διαπολιτισμικά σχολεία Σαπών διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω αποχαρακτηρισμού τους ως δυσπρόσιτα.
Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων
Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων
Του Βασίλη Βούγια
Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων
Άμεση ανάγκη η έκδοση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οδηγιών διδασκαλίας στα μαθηματικά των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄Λυκείου
Άμεση ανάγκη η έκδοση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οδηγιών διδασκαλίας στα μαθηματικά των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄Λυκείου
του Ιωάννη Καραγιάννη
Άμεση ανάγκη η έκδοση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οδηγιών διδασκαλίας στα μαθηματικά των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄Λυκείου