Οι νηπιαγωγοί καλούνται να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, υποστηρικτικά και αλληλοσυμπληρωματικά. Σημαντική κι ενισχυτική στις παραπάνω στοχεύσεις είναι η επένδυση στις θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις και η συνεργασία με την οικογένεια

Το ΦΕΚ για τη λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023, δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στην ελληνική κοινωνία καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω μαθησιακή, παιδαγωγική και κοινωνικοποιητική υποστήριξη των μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, επεκτείνεται το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου με τη διεύρυνση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες. Σκοπός της προσθήκης των δύο (2) επιπλέον διδακτικών ωρών είναι η παροχή ποιοτικών και δημιουργικών μαθησιακών εμπειριών μέσω του παιχνιδιού, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας και ειδικότερα των γονέων που εργάζονται. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, το διευρυμένο διδακτικό ωράριο δύναται να λειτουργήσει ως δυναμικό πλαίσιο μάθησης τόσο με αντισταθμιστικό όσο και με συμπεριληπτικό χαρακτήρα. Η διεύρυνση αυτή, πέραν του ποσοτικού της χαρακτήρα, συμβάλλει στην περαιτέρω μαθησιακή ενίσχυση των μαθητών/τριών, στην παιδαγωγική τους υποστήριξη μέσα σε ένα οργανωμένο και με πλούσια ερεθίσματα εκπαιδευτικό περιβάλλον, στην κοινωνικοποίησή τους μέσω της αλληλόδρασης και της συνεργασίας με τους άλλους, ενηλίκους και συνομηλίκους. Επιπροσθέτως, εντός του πλαισίου αυτού παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης τυχόν μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών/ τριών αλλά και άλλων ζητημάτων που αφορούν στους/ στις μαθητές/ήτριες και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, στοχεύοντας παράλληλα και στη συμπεριληπτικότητα. Μέσω της διεύρυνσης το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ενισχύει ακόμη περισσότερο την παιδαγωγική αξία του Νηπιαγωγείου.

Λειτουργία του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Το σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα ενιαίο και ολιστικό σύστημα που απαντά στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και διακρίνεται από τον συμπεριληπτικό του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των αλλαγών που συνεπάγεται η διεύρυνση και η αναβάθμιση του προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου απαιτείται η διασφάλιση των συνθηκών που εγγυώνται τη δημιουργική και εποικοδομητική συνεργασία. Σημαντική παράμετρο επιτυχούς λειτουργίας αυτού του συνεχούς και ενιαίου συστήματος αποτελεί η δέσμευση των εκπαιδευτικών σε ένα κοινό όραμα, η εξασφάλιση ευχάριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους και η συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Η ανάπτυξη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών εδραιώνει τη συνεργατική κουλτούρα του σχολείου, ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και βελτιώνει τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί καλούνται να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, υποστηρικτικά και αλληλοσυμπληρωματικά. Σημαντική κι ενισχυτική στις παραπάνω στοχεύσεις είναι η επένδυση στις θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις και η συνεργασία με την οικογένεια και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Εφαρμογή - Προϋποθέσεις Λειτουργίας του αναβαθμισμένου προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Στο αναβαθμισμένο διευρυμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, ο/η νηπιαγωγός του τμήματος διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος με ωράριο από τις 13:30 -17:30 μ.μ. συνεργάζεται στη διδασκαλία με τον/ την νηπιαγωγό του Τμήματος του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος έχει ωράριο από τις 12:10 έως 16:00 μ.μ.. Συνεπώς, από τις 13:30 έως τις 16:00 μ.μ. υπάρχει συμπαρουσία στην τάξη των δύο εκπαιδευτικών. Κατά το διάστημα από 16:00 έως 17:30μ.μ., ο/η νηπιαγωγός του Τμήματος διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διδασκαλία στην τάξη. Οι ώρες συμπαρουσίας αποσκοπούν στην εδραίωση της συνεργατικής κουλτούρας του σχολείου, στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, βελτιώνοντας τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών και προσμετρώνται ως διδακτικές. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-23.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΟΠΣΥΔ - Αναπληρωτές: Οδηγίες εγγραφής αναπληρωτών

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

εκπαιδευση
Μέσα στην εβδομάδα οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων (Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας)
Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέσα στην εβδομάδα οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων (Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας)
ΙΕΠ 2.jpg
ΙΕΠ: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων ωρών
ΙΕΠ: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
panellinies_3.jpg
Πανελλήνιες 2023: Αλλάζει η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων
Η νέα σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει περισσότερα μέλη ειδικοτήτων αντίστοιχων με τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και περισσότερους υπαλλήλους του...
Πανελλήνιες 2023: Αλλάζει η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων