Ολοήμερο Νηπιαγωγείο διευρυμένου ωραρίου: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ
Οι νηπιαγωγοί καλούνται να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, υποστηρικτικά και αλληλοσυμπληρωματικά. Σημαντική κι ενισχυτική στις παραπάνω στοχεύσεις είναι η επένδυση στις θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις και η συνεργασία με την οικογένεια

Το ΦΕΚ για τη λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023, δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στην ελληνική κοινωνία καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω μαθησιακή, παιδαγωγική και κοινωνικοποιητική υποστήριξη των μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, επεκτείνεται το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου με τη διεύρυνση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες. Σκοπός της προσθήκης των δύο (2) επιπλέον διδακτικών ωρών είναι η παροχή ποιοτικών και δημιουργικών μαθησιακών εμπειριών μέσω του παιχνιδιού, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας και ειδικότερα των γονέων που εργάζονται. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, το διευρυμένο διδακτικό ωράριο δύναται να λειτουργήσει ως δυναμικό πλαίσιο μάθησης τόσο με αντισταθμιστικό όσο και με συμπεριληπτικό χαρακτήρα. Η διεύρυνση αυτή, πέραν του ποσοτικού της χαρακτήρα, συμβάλλει στην περαιτέρω μαθησιακή ενίσχυση των μαθητών/τριών, στην παιδαγωγική τους υποστήριξη μέσα σε ένα οργανωμένο και με πλούσια ερεθίσματα εκπαιδευτικό περιβάλλον, στην κοινωνικοποίησή τους μέσω της αλληλόδρασης και της συνεργασίας με τους άλλους, ενηλίκους και συνομηλίκους. Επιπροσθέτως, εντός του πλαισίου αυτού παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης τυχόν μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών/ τριών αλλά και άλλων ζητημάτων που αφορούν στους/ στις μαθητές/ήτριες και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, στοχεύοντας παράλληλα και στη συμπεριληπτικότητα. Μέσω της διεύρυνσης το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ενισχύει ακόμη περισσότερο την παιδαγωγική αξία του Νηπιαγωγείου.

Λειτουργία του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Το σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα ενιαίο και ολιστικό σύστημα που απαντά στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και διακρίνεται από τον συμπεριληπτικό του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των αλλαγών που συνεπάγεται η διεύρυνση και η αναβάθμιση του προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου απαιτείται η διασφάλιση των συνθηκών που εγγυώνται τη δημιουργική και εποικοδομητική συνεργασία. Σημαντική παράμετρο επιτυχούς λειτουργίας αυτού του συνεχούς και ενιαίου συστήματος αποτελεί η δέσμευση των εκπαιδευτικών σε ένα κοινό όραμα, η εξασφάλιση ευχάριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους και η συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Η ανάπτυξη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών εδραιώνει τη συνεργατική κουλτούρα του σχολείου, ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και βελτιώνει τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί καλούνται να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, υποστηρικτικά και αλληλοσυμπληρωματικά. Σημαντική κι ενισχυτική στις παραπάνω στοχεύσεις είναι η επένδυση στις θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις και η συνεργασία με την οικογένεια και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Εφαρμογή - Προϋποθέσεις Λειτουργίας του αναβαθμισμένου προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Στο αναβαθμισμένο διευρυμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, ο/η νηπιαγωγός του τμήματος διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος με ωράριο από τις 13:30 -17:30 μ.μ. συνεργάζεται στη διδασκαλία με τον/ την νηπιαγωγό του Τμήματος του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος έχει ωράριο από τις 12:10 έως 16:00 μ.μ.. Συνεπώς, από τις 13:30 έως τις 16:00 μ.μ. υπάρχει συμπαρουσία στην τάξη των δύο εκπαιδευτικών. Κατά το διάστημα από 16:00 έως 17:30μ.μ., ο/η νηπιαγωγός του Τμήματος διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διδασκαλία στην τάξη. Οι ώρες συμπαρουσίας αποσκοπούν στην εδραίωση της συνεργατικής κουλτούρας του σχολείου, στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, βελτιώνοντας τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών και προσμετρώνται ως διδακτικές. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-23.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

teachers
Η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας γνωμοδοτεί... πριν το Ι.Ε.Π. ...για το Ι.Ε.Π.
Ας μας ενημερώσει ο  Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μπαμπαρούτσης σε ποιο όνειρό του είδε την έγκριση του παραπάνω προγράμματος για το σχολικό...
Η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας γνωμοδοτεί... πριν το Ι.Ε.Π. ...για το Ι.Ε.Π.
κεφαλονια
Κεφαλονιά- Σεισμός: Η εκτίμηση Τσελέντη και Παπαδόπουλου για την πολύ έντονη μικροσεισμική δράση
«Η σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου αλλά εντάθηκε σήμερα» τόνισε ο σεισμολόγος και Διευθυντής Ερευνών του...
Κεφαλονιά- Σεισμός: Η εκτίμηση Τσελέντη και Παπαδόπουλου για την πολύ έντονη μικροσεισμική δράση