ΑΡΓΙΑ

Το υπουργείο εντέλλεται εντός των επισήμων αργιών να δουλεύουν οι «συνεργάτες του» αλλά οι ίδιοι βρίσκονται σε αργία
Το υπουργείο εντέλλεται εντός των επισήμων αργιών να δουλεύουν οι «συνεργάτες του» αλλά οι ίδιοι βρίσκονται σε αργία
Κείμενο-καταγγελία αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια
Το υπουργείο εντέλλεται εντός των επισήμων αργιών να δουλεύουν οι «συνεργάτες του» αλλά οι ίδιοι βρίσκονται σε αργία